Действие на етеричните масла върху човешки организъм и използуването им като лекарства

ДЕЙСТВИЕ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА ВЪРХУ ЧОВЕШКИ ОРГАНИЗЪМ И ИЗПОЛЗУВАНЕТО ИМ КАТО ЛЕКАРСТВА


Значението и практическата ценност на етеричния масла се дължи изключително на действието, което те упражняват върху обонятелните и вкусови нерв и общо върху целия организъм. Действието върху вкуса и обонянието зависи извънредно много от произхода, начина на преработването и концентрацията на етеричното масло. В повечето случаи, когато помиришем етерично масло, ние получаваме не само обонятелно възприятие, което се предизвиква чрез дразнене на обонятелния нерв, но едновременно с това се появяват и допълнителни усещания за вкус, студочувстви-телност и болезнена чувствителност. Така например при помирисване на ментово масло наред със специфичната миризма веднага се полу­чава и едно студоусещане, което се дължи на съдържащия се ментол. При помирисване на синапено масло се усеща една краткотрайна, пробождаща болка, при анасоново масло – сладникав вкус, а при валерианово масло — кисел вкус.


Когато се вкуси разредено етерично масло, също се придобива не само вкусово, но и обонятелно усещане. От казаното става ясно, че ароматът на едно етерично масло се преценява въз основа на едновременно появяващото се възприятие за вкус и миризма. За да се появят едновременно с обонятелно възприятие и допълнителни усещания за вкус, температура, болка и др., достатъчно е само парите на чистото или разредено масло да докоснат по няка­къв начин съответните нерви. В тесен смисъл на думата обонятелно усещане се получава само ко­гато се вдишва през носа или устата въздух, при месен с парите на ароматичното вещество. При за­тваряне на ноздрите и вкусване на маслото миризмата също може да се почувствува. Появата на допъл­нителни усещания се наблюдава не само при ете­ричните масла, но и при някои чисти химични съе­динения. Така например при ментола, камфора и др. наред със специфичната миризма допълнително се получава и разхладително усещане.1( 1. Предполага се че веществата, които могат да предизвикат само обонятелно усещане без допълнителни усещания, са на брой около 50.)


По какъв път се получават тези усещания? Може да се приеме, че при помирисване на дадено ете­рично масло раздразненият най-напред обонятелен нерв реагира със съседните сетивни нерви. При това чувствителността на различните сетива (за миризма, вкус, температура, болка и др.) довежда до едно общо едновременно усещане.


Основната миризма на дадено етерично масло се определя от главните съставни части, които се съ­държат в него. Тя се нюансира, облагородява и става специфична за дадено масло от присъствието на второстепенните съставни части, които се съ­държат в малки количества, но същевременно се отразяват върху аромата.


Описанието и охарактеризирането на обонятелното възприятие, което се получава от едно етерично масло, представлява до известна степен трудност. Преценката, която даваме за усещането като „при­ятно" и „неприятно", е субективна и много често при отделните хора тя е различна. Често пъти за охарактеризиране на някое масло ние си служим с определенията леко и тежко, сладко и кисело и т. н. Като вземем под внимание действието, което това масло оказва върху целия организъм, ние охаракте- ризираме миризмата му като освежителна, възбуждаща, дразнеща, потискаща и т. н. Тези определена обаче не са достатъчни, ако искаме да класифицираме и подредим познатите от растителния свят миризми. В областта на растителния свят, по-специално


Други реферати:
Продажбени промоции
Пищови по обща теория на пазарното стопанство
Цената като елемент на маркетинг микса
Правна, данъчна и счетоводна трактовка на непаричните вноски
Пищови по управление на инфраструктурни проекти


Изтегли рефератаПищови по управление на инфраструктурни проекти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия