Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицинатаРусенски университет Ангел Кънчев

УЗРФ”Кинезитерапия”КУРСОВА РАБОТА


БИОФИЗИКА”

Тема: „Дейсвие на високочестотен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината”


Проверил: Студент:

Други реферати:
Някои аспекти за изследването на римското право и значението му
Обща характеристика на търговците. Видове търговци
Прекратяване на трудов договор
Приложение на Арт-терапията
Трудово право


Изтегли рефератаТрудово право - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия