Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ

"Развитието на живите организми от клетката до човека се е извършвало в еднообразни условия на нашата планета в продължение на стотици милиони години под въздействието на такива фактори на външната среда, като определен кислороден и топлинен режим, магнитно поле, слънчева радиация и т.н."

(академик В.Е.Соколов )

Електромагнитните полета са неделима част от нашата физична околна среда. Ние буквално се къпем в "океан" от електромагнитни вълни, но, за разлика от обикновения океан, този, освен естествени, има и изкуствени източници. Как всичко това се отразява на жизнената дейност въобще? Как всичко живо, което се е появило на Земята, се вписва в картината на електромагнитния свят? Отговорите на тези безспорно интересни въпроси са трудни. Трудно е и да се убедим в реалността на електромагнитните полета, защото не ги възприемаме непосредствено с нашите сетива. В тяхната реалност ние се убеждаваме чрез разкриване и изучаване на свойствата им.

Открития на нашите предшественици

  Оерщед открил магнитното действие на електричния ток, т.е. че електричният ток създава магнитно поле. Магнитните силови линии са по-гъсто разположени близо до проводниика, през който преминава токът и с отдалечаването от него се разреждат, т.е. магнитното поле е най-силно близо до проводника и намалява с отдалечаването от проводника. Магнитните силови линии се сгъстяват при протичане на по-силен ток, т.е. с увеличаването на тока магнитното поле около проводника става по-силно. Следователно когато по проводника протича променлив ток, породеното от него магнитно поле също е променливо. Майкъл Фарадей - е човекът, който бил абсолютно сигурен,че електричните и магнитните явления са единни и той открива явлението електромагнитна индукция.

Същността на това явление, изиграло решаваща роля за прогреса на човечеството, се изразява в следното:

Променливото магнитно поле, обхаванато от затворен проводников контур, предизвиква протичането на ток през контура, който ток се нарича индуциран. Индуцираният ток в проводниковия контур е толкова по-голям, колкото: 

  • 1. по-бързи са промените на магнитното поле (може да се постигне чрез по-бързо приближаване на магнита към намотката или чрез по-бързото му отдалечаване от нея; чрез по-бързото движение на намотката спрямо неподвижния магнит;


Други реферати:
Африка-географско положение-тест по география
Тест по География за 6 клас
Тест за държавен зрелостен изпит по история и цивилизация 17.05.2010 + ключ
Маркетинг и реклама-тест
Тест по маркетинг


Изтегли рефератаТест по маркетинг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия