Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината

магнитни полета наричаме електромагнитни вълни и те са експериментално регистрирани от Херц.
  През последните години сме свидетели на масовото разпространение на мобилните телефони (GSM) в бита ни, които, заедно с обслужващите ги устройства и съоръжения, доведоха до значително електромагнитно "замърсяване" на ефира. В медиите, пресата и в научни съобщения се изказаха и се изказват мнения, че вероятно това няма да остане без последствия за здравето на човека. Успоредно с това се разглеждат и битовите елктроуреди (електрически печки, котлони, сешоари, миксери, телевизори, прахосмукачки и много други) като възможни източници на електромагнитни излъчвания. Ние се намираме в непосредствена близост до тези уреди и ги използваме непрекъснато, затова излъчените от тях електромагнитни полета също носят определени рискове за здравето. В някои страни са направени изследвания за влиянието на нискочестотните електомагнитни полета (ЕМП) върху хора, живеещи близо до високоволтови електропроводи за пренасяне на електрическа енергия и до подстанции за разпределение на електрическата енергия.
  Човешкият организъм няма орган, който реагира непосредствено на нейонизиращите ЕМП, излъчени от гореспоменатите източници. В този смисъл въпросът за РЕГИСТРИРАНЕТО на електромагнитни полета (ЕМП) с помощта на подходящи физични прибори е особено важен. Установено е, че е удачно източниците на ЕМП да се разделят на две групи: 
  • - Източници на високочестотни ЕМП с типични представители GSM, микровълновите печки и персоналните компютри (PC) (GSM са източници на високочестотни ЕМП, защото по време на работа през антените им протичат високочестотни токове с честота 900 MHz или 1800 MHz).

  • - Източници на нискочестотни ЕМП с представители почти всички битови електроуреди - ел.печки, бойлери, ел.котлони, сешоари, миксери, прахосмукачки, перални машини, касетофони и др. (изброените уреди са източници на нискочестотни ЕМП, защото по време на работа през тях протича променлив ток с честота 50 Hz).

Установено е наличие на интензивни високочестотни излъчвания в близост до GSM (0.5 m) в момента на набиране на абонат и близо до вратата на микровълнова печка, както и наличие на високочестотни ЕМВ близо до персонален компютър. При изследване на източниците от първа група са регистрирани и нискочестотни електромагнитни вълни (ЕМВ), т.е. е установено, че мобилният телефон, освен високочестотни, излъчва и нискочестотни ЕМВ с най-голям интензитет в момента, когато набираме номера на даден абонат. След свързването с отсрещния телефон, интензитетът на излъчената от антената на GSM ЕМВ значително намалява. Установено е, че същите ефекти се регистрират в момента на набиране на нашия апарат от друг абонат . Тези регистрираните излъчвания могат да се обяснят като се вземе предвид сложномодулираният характер на сигналите на GSM.

При опитите с източниците на ЕМП от втората група се оказва, че първите три от изброените по-горе битови електроуреди излъчват ЕМП с ниска честота, които сравнително лесно се регистрират на разстояние 0.2 - 0.3 метра от тях. Следователно интензитетът на тези ЕМП е достатъчно голям. Причината за достатъчно големия интензитет на ЕМП в случая се дължи на относително големите токове, протичащи през проводниците на трите уреда - например, когато електрическата печка работи на пълна мощност, протичащият ток е в границите 5 - 15 ампера. Останалите битови електроуреди, изброени в списъка от втората група, също излъчват ЕМВ с ниска честота и достатъчно голям интензитет. Излъчените ЕМВ регистрираме на разстояние 0.3 - 0.5 метра от тези уреди, независимо от това, че през тях протичат относително слаби токове (например през захранващия трансформатор на домашен касетофон протича ток, значително по-малък от 1 ампер). Причината за достатъчно големия интензитет на ЕМВ, излъчени от тези уреди, е, че всеки един от тях има намотка, във вътрешността на която е поставен феромагнитен материал, усилващ многократно


Други реферати:
Фолиева киселина и производни-Биохимия
Пункции–видове, общи правила
Фармакология
Теми по Фитопатология
Техника на изследване и мултипланарна анатомия на корем


Изтегли рефератаТехника на изследване и мултипланарна анатомия на корем - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия