Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината

променливото магнитно поле. В близост до далекопровод 220 kV - под него, а също и встрани от него, също се установява наличие на силно ЕМП, дължащо се на високото напрежение.
Всичко това недвусмислено показва, че всички ние буквално се къпем в "океан" от електромагнитни вълни с изкуствен произход. Този факт с особена острота поставя въпроса за ...

Влиянието на електромагнитните вълни върху здравето на човека

Биологичното действие на високочестотните ЕМП е открито от Д'Арсонвил и от Тесла три години след като Херц получил такова поле през 1888 година. Още в първите работи по биологичното действие на високочестотните ЕМП било отбелязано влиянието им върху функциите на нервната система. При лица, подлагани на системни въздействия на високочестотни ЕМП в производствени условия, са отбелязани сънливост, главоболие, уморяемост и раздразнителност. 

Във връзка с масовото навлизане на GSM в бита ни, са правени изследвания, целящи установяването на вредното им въздействие върху човешкото здраве. В тази връзка може да се отбележи, че ниските честоти (1-15 Hz), съдържащи се в лъчението на GSM, съответстват на ритмите в мозъка на човека и по интензитет превишат другите ритми на електричната активност на здрав човек. Съществуват доказателства, че подобни нискочестотни лъчения могат избирателно да потискат или могат да усилват тези биоритми. 

Според редица други данни използването на мобилните телефони води до отрицателни последици за нервната и хормоналната система. В университетска клиника в Германия е проведен експеримент, при който върху главите на доброволци са прикрепени мобилни телефони. Телефоните се включвали и изключвали дистанционно, а участниците не знаели кога става това. При включване било регистрирано повишаване на кръвното налягане с 5 до 10 мм Hg. При други подобни експерименти е наблюдавано помътняване на очните лещи при продължително използване на GSM. 
  Изобщо по своята чувствителност към ЕМП системите в човешкия организъм се подреждат в следния ред:

  • нервна система;

  • ендокринна система;

  • сетивните органи;

  • сърдечно-съдова система;

  • кръвоносна система;

  • мускулна система;

  • храносмилателна система;

  • кожата и костната система.

При общото въздействие на ЕМП върху организма могат да бъдат регистрирани реакции на всяка една от системите. Оказва се, че при равни други условия ЕМП с експоненциален импулс действат по-силно, отколкото ЕМП с правоъгълен импулс, а тези ЕМП от своя страна действат по-силно от ЕМП със синусоидален импулс [10](виж осцилограмите). 


Други реферати:
Сегментни индикатори и матрични дисплеи
Какво представлява маларията и как да се предпазим от нея
Получаване на водород от винаса
Свойства на витамините
Термоацидофилни архебактерии


Изтегли рефератаТермоацидофилни архебактерии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия