Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината

Първият генератор с ММ-вълни е бил създаден през 60-те години е Русия. И досега Русия има приоритет в изследването и прилагането на биологичните ефекти, възникващи при действието на ММ-вълните върху живите организми.

ММ-терапията също се явава приоритетна разработка, плод на 25-годишно търсене на голям колектив от физици, биолози и лекари под ръководството на академик Н. Д. Девятков и проф. О. В. Бецкий.

В днешния ден, ММ-терапията, като метод за лечение, е разрешена от Министерството на здравеопазването на Руската федерация, а серийно произвежданата апаратура има необходимите сертификати за това.

Двадесет годишният опит за прилагане на този метод в повече от 40 клиники, в това число и големи медицински центрове, онкологичен институт ”Герцен”, НИИ за преливане кръв, а също така и в клиниките на трите висши учебни медицински учреждения, е потвърдил високата ефективност на ММ-терапията в такива области като онкологията (защита на кръвоносната система и отстраняване на странични явления при химио- и радиационна терапия); гастроентеорологията; гинекологията; неврологията; хирургията (ускоряване процесите на регенерация, потискане на гнойно-възпалителни процеси); кардиологията; урологията и др.

ММ-вълните притежават антистресово въздействие, вдигат имунния статус на организма, премахват болковия синдром, оказват седативно въздействие и подобряват половата функция. Лечението се съпровожда от подобряване на общия тонус на организма, предизвиква у болния усещане за комфорт.

ММ-терапията добре се съчетава с други методи на лечение-лекарствени, физиотерапевтични и т.н., и в същото време може да бъде използвана в режим на монотерапия (безлекарствена терапия). За разлика от лекарствената, ММ-терапията няма абсолютно никакви противопоказания и странични ефекти, не предизвиква алергични реакции.

Като говорим за ефективността на ММ-терапията, трябва да признаем нейната неинванзивност и полилечебния и ефект, когато при лечение на едно заболяване се излекува и друго.

Проведените изследвани показаха, че механизмът на лечебното въздействие на ММ-вълните се състои в подобряване на неспецифична резистентност на организма, мобилизация на вътрешните му резерви.

В Русия повече от 1000 медицински заведения използват този метод, а броят на болните, преминали през курса на лечение, надхвърля 1 000 000 души.

Механизъм на взаимодействие на ММ-вълните с биообектите

В днешно време няма общоприета концепция за механизмите на взаимодействие. Различни изследователи изтъкват различни оригинални идеи, основавайки се върху експериментални факти или теоретични анализи.

  1. Механизмът на първичната рецепция на вълните е свързан с молекулите на свободната вода в горния слой на кожата. Енергията на ММ-вълните се преобразува във въртяща енергия на водните молекули; освен това една част от тази енергия се предава към молекули, влизащи в хидратната обвивка на белтъците. Благодарение на това се вдига хидратацията на белтъците, като тя става по-висока от критичната, и белтъците от функционално пасивно състояние преминават във функционално активно.

  2. Главните събития, свързани с въздействието на ММ-вълните върху живите клетки, стават в клетъчните мембрани. В тях електромагнитната енергия преминава в енерегия на акустоелектрическите вълни при запазване на честотните колебания в КВЧ диапазона. Акустоелектрическите колебания иницират синтеза на белтъците и метаболичните процеси в клетките, което води до нормализиране на жизнената


Други реферати:
Психологическата подготовка - ключ към успешното съдийство
Психоспортограма
Психо-физическа подготовка
Сигурност на спортната организация и ролята на спорта в обществената сигурност
Система игри и упражнения


Изтегли рефератаСистема игри и упражнения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия