Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината

им дейност. Информацията между клетките се предава с помощта на временните структури от антенния тип, а вътре в организма – по нервните влакна и хуморалната система.

В кожния покров липсват специфични за електромагнитното поле рецептори, обаче според модалните усещания, при възприятие на ММ-вълните от здрави пациенти, рецепцията се осъществява от болковите рецептори и механорецепторите.

В реализацията на биологичните ефекти на ММ-вълните на ниво цял организъм вземат участие гръбначния мозък и централната нервна система; при това, в предварителната обработка на информацията вземат участие отделите на гръбначния мозък (пластините на Рексет). Продължителният латентен период (40 секунди) се обуславя от сложния неврохуморален механизъм за възприятие.

Участието на централната нервна система се реализира чрез неспецифична сензорна система. Независимо от присъствието или отсъствието на сензорна реакция при здрави пациенти, ММ-вълните повлияват върху електрическата активност на главния мозък и корелационните връзки между отделите на мозъка. Биологичният ефект зависи от мястото на облъчване (дясната или лявата страна на тялото).

Биологичният ефект на ММ-вълните на нивото на организма може да бъде свързан с микротоплинния масаж върху кожните рецептори. Такъв масаж се осъществява за сметка на прегряване на участъците на кожата с характерния размер от 1 мм (микротоплинни „игли”, или микротоплинни петна). Локализирането на тези петна върху облъчената кожна повърхност се явява случайно и върху тяхното положение силно повлияват промяната на мигновенната честота на генерацията на апарата. Реално промяната на честотата (сканиране в пределите на 50 – 100 kHz) е предвидена в терапевтичните апарати (режимът „модулация”); КВЧ – микротоплинния масаж върху рецепторите довежда до възбуждане на тези информационни канали в организма, които работят при електропунктурно въздействие, акупресура и т.н.

Литература

 • 1. Борец, Т. Добър ден, господин Ампер. С., Техника, 1976.

 • 2. Григориев, В.И. Силите в природата. С., Техника, 1974.

 • 3. Жданов, Л.С. и др. Физика. М., Наука, 1987.

 • 4. Карцев, В. Магнитът през хилядолетията. С., Техника, 1982.

 • 5. Китайгородски, А.И. Физика за всеки. Електрони. С., Наука и изкуство, 1983.

 • 6. Лазарова, Д. Понятието поле в училищния курс по физика за задължителна подготовка - Физика, кн.1/2002, с.23.

 • 7. Максимов, М. и др. Физика и астрономия - Учебник за 9.клас задължителна подготовка. С.,Булвест 2000, 2001.

 • 8.Попов, Хр. и др. Физика за 8.клас за средното общообразователно училище. С., Просвета, 1998.

 • 9. Станев, С. и др. Книга за учителя и тестове по физика и астрономия за 9.клас. С.,Просвета, 2001.

 • 10. Сугарев, Т. Физика, кн.1/1994, с.32.

 • 11. Тютюлков, Кл. Мобилните комуникации и електромагнитното замърсяване.

 • 12. Холодов, Ю. Шестият невидим океан. С., Медицина и физкултура, 1982.

 • 13.Физика, кн.5/1998 с.37.Други реферати:
Счетоводство-лекции
Счетоводство-лекции
Счетоводство І част-Проф.др. Васил Янков
Счетоводство и контрол. Счетоводство на бюджетните предприятия
Счетоводно отчитане на капиталите на предприятието


Изтегли рефератаСчетоводно отчитане на капиталите на предприятието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия