Делото на швейцарският учител Луи Айер за развитието на гимнастиката в България

Р Е Ф Е Р А Т

Модул: Физическо възпитание и спорт в средната образователна

степен

Тема: Делото на швейцарският учител Луи Айер за развитието на

гимнастиката в България.
Представил: Проверил: Проф. Бърдарева

Други реферати:
Любов и дълг в До моето първо либе от Христо Ботев
Моето съвремие и мъртвите души в него
Моето училище след 100 години
Да възкръсне Марин Дринов
Богатството


Изтегли рефератаБогатството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия