Демокрация

Демокрация

(Диктатура на мнозинството)

Демокрация — това е правото да направиш неправилния избор.“ — Джон Патрик


Симона:

Една от особеностите на демокрацията, за която може би най-рядко се сещаме се състои в това, че погрешните идеи за нея отклоняват самата демокрация в погрешна посока. Понятието демокрация като че ли по необходимост следва да бъде твърде неустановено и многоаспектно. Една от причините за това е, че днес с термина демокрация се означава една цяла цивилизация. По-точно казано, тя е политически продукт на западната цивилизация. Една от най-кратките дефиниции на пряка демокрация е възможността гражданите непосредствено и окончателно да решават въпроси на държавното управление.

Теорията на демокрацията води началото си от около преди 2 500 години. Приема се, че демокрацията е възникнала в древна Елада, по-точно в градът-държава Атина. За нейни основатели се считат атинските държавници Солон и Клистен, а нейната теория се изследва от такива мислители като Платон и Аристотел.

В зависимост от конкретното приложение принципът на демокрацията може да се окаже инструмент за диктатура на мнозинството над малцинството. Затова някои форми на демокрацията предполагат управление на мнозинството при пълноправие на малцинствата („majority rule with minority rights“ на английски език). Основният принцип, според който се реализира пълноправието е, че влиянието върху вземането на решението трябва да бъде правопропорционално на ефекта от решението върху личността. По този начин, без да противоречи на принципа на демокрацията, малцинството може да вземе решение, което да противоречи на това на мнозинството, стига да е достатъчно пряко засегнато от него.


Моника:

Но нека погледнем на демокрацията през годините по-обективно. Демокрация е имало не само в Атина, но и в Рим, Франция през 18 век и на много други места.. В Атина - след непрекъснати борби за власт, в които народа е бил някаква нещастна манипулирана маса, изтощения град бива завладян от македоните (не тия дето ръфат овчи гювеч в Тетово) през 338 година пр.Хр. Въпреки че завоевателите не са оставили демокрацията да се развие по естествения си ред ако разгледаме в общогръцко измерение ситуацията - демокрацията е свършила по естествения си начин - заменена с империя. Въпреки че древните полиси са били с различни форми на управление - от крайната монархия на Спарта до Атинската демокрация през различните форми на командване на части от народа или олигархична аристокрация.

Другият пример - Рим, е имал възможност да постигне най-големите си успехи като република, и най-големия си блясък и падение като империя. Разбира се за да стане империя е имало съответните предпоставки - голямо количество завладяни народи и земи, огромно богатство изливащо се в Рим, т.нар демократична система с нейните вечни алчни за власт управляващи, довели до болната философия употребявана при избор на консул - властимащите да нанесатколкото може по-малко вреда на републиката. Империята вече е била създадена, когато императора се е появил. Юлий Цезар е сложил началото на една наследствена линия, дала на света Калигула, Нерон и други, „достойни за уважение” хора.


Други реферати:
Изграждане на база данни за продажба на офис техника и аксесоари
Изследване сигурността на Windows 2003, в условията на структорна инфрасреда
Интернет като бизнесинструмент и среда за web-базирани приложения
Информационни табла, индикатори, дисплеи и екрани
Компютърна защита


Изтегли рефератаКомпютърна защита - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия