Демокрация

ГЕНЕЗИС И СЪЩНОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Проблемите на политическата демокрация са едни от най-важните проблеми на съвременната политическа наука. Съвременното разбиране на политическата демокрация е свързването на две противоположни тенденций- от идеала към реалност; и от реалността към идеала. Съвременните теорий възприемат като изходно начало разбирането и определянето на демокрацията като на родовластие но изследователите се разминават в трактовката на главните въпроси на демокрацията – какво е това народ? Може ли той реално да оправлява държавата и ако може как? Как се формира народното представителство? Какви са демократичните правила на политическите отношиения?

Демокрацията възниква в древността и в хода на демократичното развитие тя е прекъсва за около 2000 години. Самото понятие демокрация е гръцка дума и се състой от две части; демос-народ и краци-власт.

За древногръцкият Аристотел демос не е означавало народ а политическо общество в древна Атина. То според него е общност на свободно родените които с раждането и


Други реферати:
Култура и възпитание
Мениджмънт на връзките с клиентите
Мотивация
Планиране-същност
Предприемачеството


Изтегли реферата



Предприемачеството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия