Демокрация

4. Възникване и същност на научната социология.

Социологията като самостоятелна научна система се появява в края на 18 и в началото на 19 век.

Общо прието е, че нейни създатели са двама мислители, които почти по едно и също време и независимо един от друг употребяват термина “социология” и слагат началото на научното социологическо познание. Това са французинът Огюст Конт и англичанинът Херберт Спенсер.

Кои са причините за възникването на научната социология?

Естествено е те да имат разнообразна същност, характер и действие. Условно следва да се систематизират като обществени, интелектуални и културни.

След 13- 14 век отначало в Англия, а след това вълнообразно и в останалата част на Европа се появяват, активно и настъпателно действат нови социални сили. Това са хората с предприемачески дух, с готовност за риск в името на икономическия просперитет.

В тяхното разбиране за човека и обществото навлизат възгледи, имащи за основа хуманитарна и прагматическа същност и предначение.

На преден план излизат нови икономическите явления, процеси, дейности. Налице е антифеодална система на собственически отношения, зад които стоят нови социални субекти и сили. Откриват се нови производствени мощности, технологии и техники—парната машина, манифактурата. Постепено се преминава към поточният производствен цикъл, който е по сложен, но и по-ефективен и изисква друга организация на труда, спазването на система от правила, критерии , принципи и нова професионална култура и подготовка.

Икономическият процес и неговото развитие налагат нови житейски и професионални изисквания от конкретни и трайни знания, практически сръчности и призводствени умения, което постепено превръща работната сила в същностен елемент на произвоствения и разпределителния и управленския процес на създаване на материални блага и ценности.

Главното и основното е, че се заражда и постепено се разгръща промишлената цивилизация със своите икономически, социални, политически и духовни същностни и градивни елементи.

В името на какво идва тази цивилизация?

Съществуващата феодална социална система е изпълнила своята мисия и е пречка в развитието на човека и обществото. Феодалната собственост, закрепостеноста


Други реферати:
Стратегическо планиране и стратегическо управление
Вътрешна среда на организацията в Интертайм Континентал АД
Доклад по управленско решение-характеристика
Мотивиране на човешките ресурси-теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за практиката
Икономическата полза от деасамблиране на стари автомобили


Изтегли рефератаИкономическата полза от деасамблиране на стари автомобили - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия