Дендрологична характеристика на ДЛ - Генерал Тошево
КАТЕДРА “ДЕНДРОЛОГИЯ”


ДИПЛОМНА РАБОТА


ТЕМА: Дендрологична характеристика на

ДЛ “Ген. Тошево”- проучване на издънковите гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto)

ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

/Доц. д-р Стефан Юруков/Други реферати:
Черепно-мозъчни травми
Травми на гръдния кош
Санитаро-паразитологични методи за изследване на води (питейни и отпадни)
Тазобедрена става
Хемодиализа


Изтегли рефератаХемодиализа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия