Диагностика на фирмената култура в Ер Ти Сървиз ЕООД

Концепцията 7-S е управленски инструмент,чрез който е възможна цялостна и системна диагностика на организацията,главно чрез анализ на организационната и култура.Разглежда 7 ключови елемента,които определят функционирането на фирмата.Всички те са взаимозависими и свързани,като относителната им важност може да се изменя във времето.Правилното им управление води до успешно изпълнение на стратегията и ефективност на организационната дейност.






Седемте елемента са:

  • Споделени ценности;

  • Стратегия;

  • Структура;

  • Системи;

  • Способности;

  • Стил;

  • Служители.










Други реферати:
Правни основи на НПО
Анализ на размера на видовете такси в различните общини
Анализ и характерните особености на бюджетните и извънбюджетните ресурси на община Русе
Дневник за проведена преддипломна практика в община Горна Оряховица
Реформите, предприети от Министерството на държавната администрация


Изтегли реферата



Реформите, предприети от Министерството на държавната администрация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия