Диагноза на БТЕ

Диагноза на БТЕ

“Потвърден БТЕ”= вероятност за БТЕ, достатъчно висока, за да бъде стартирано специфично лечение

“Изключен БТЕ”= вероятност за БТЕ, достатъчно ниска, за да бъде прекратено или да не бъде започнато специфични лечение с приемлив (нисък ) риск, въпреки клиничното съмнение за БТЕ.

Тези термини целят да подчертаят липсата на абсолютна диагностична сигурност в зависимост от наличието или отсъствието на тромби в артериалното дърво.


Клинична изява

Оценката на риска (вероятността) за БТЕ при всеки пациент в зависимост от клиничните симптоми е от голямо значение както за интерпретацията на резултатите от диагностичните тестове, така и при избора на подходяща диагностична стратегия. Диспнея, гръдна болка и синкоп, наблюдавани самостоятелно или в комбинация, са клинични белези, които в 90% от случаите събуждат клинично съмнение за БТЕ. Синкопът е сравнително рядък, но много важен клиничен белег на БТЕ и най-често се дължи на значително намален хемодинамичен резерв. В най-тежките случаи могат да бъдат наблюдавани шок и хипотония. Плеврална гръдна болка, с или без диспнея е най-характерното клинично начало на БТЕ. Болката е резултат на плеврално дразнене от дистални емболи, причиняващи т.нар. белодробен инфаркт, т.е. алвеоларна хеморагия, понякога придружена от хемофтиза. Диспнея с внезапно начало е по-характерна за по-централна форма на ТЕ и по-изразени хемодинамични ефекти. Не е изключена и ретростернална, ангинозно-подобна болка, резултат от ДК миокардна исхемия.Възможно е да бъде наблюдавана и прогресивно задълбочаваща се диспнея в рамките на няколко седмиици и диагнозата БТЕ да се оформи след изключване на всички други причини. При пациенти с предходна ЦХ или хронични белодробно заболявания, една задълбочаваща се диспнея може да бъде симптом на БТЕ.

Наличието и броя на предразполагащи фактори за БТЕ участват в определяне на клиничната вероятност за БТЕ. Окло 30% от случаите на БТЕ се наблюдават при отсъствие на всякакви предразполагащи фактори. Отделните клинични симптоми, поради ниската сензитивност и специфичност, не са много полезни.

Най-чсто наблюдаваните белези на лицева рентгенография са плоскостни ателектази, плеврален излив, висок стоеж на диафрагмалният купол. Те за съжаление също не са специфични. Основната роля на лицевата рентгенография е да бъдат изключение други причини за диспнея и гръдна болка. Хипоксемията е характерен белег на БТЕ, но над 20% от пациентите с БТЕ имат нормално парциално налягане на кислорода (PaO²) и нормален артериален алвеоларно-кислороден градент. ЕКГ белезите на ДК обременяване- инверсия на Т-вълната в V1-V4 или QR зъбец във V1, класическия S1Q3T3 и непълен или пълен десен бедрен блок са много цени, особено когато са новопоявили се. Недостатък е че тези белези най-често се наблюдават при масивен БТЕ, а освен това и при всички случаи на ДК обременяване.

NB!

  • Клиничните белези не могат да изключат или потвърдят диагнозата БТЕ

  • Те формират индекс на клинична вероятност


Други реферати:
Нервно-хормонално регулиране на половия цикъл.
Нозематоза в Ловешки регион
Обучение на болен и семейството му при множествена склероза
Организация на медицинската помощ при екстремни ситуации в България
Организация на медицинската помощ при екстремни ситуации в България


Изтегли рефератаОрганизация на медицинската помощ при екстремни ситуации в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия