Die grammatischen Begriffe auf Deutsch

Обликът на населението в община Ардино се дава от турската етническа общност. Масовото заселване на турци в Източни Родопи и в територията на днешната община датира от края на 16-ти в., когато те заемат обезлюдените и изоставени от българското население нископланински и хълмисти райони.

Етническа структура на населението в община Ардино в % (2003г.)


Делът на тази общност, въпреки емиграциите след 1988 г. е по-висок от средния за област Кърджали (около 61,6%) и неколкократно по-висок от средния за страната (9,4%).
Други реферати:
Лекции по счетоводство
Държавен бюджет
Философията на науката и еволюцията на теорията на счветоводството
Функции на социалната политика
Социална политика


Изтегли рефератаСоциална политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия