Дихателни упражнения

Дихателни упражнения

Какво е необходимо, когато децата правят дихателни упражнения? Преди всичко чист въздух - възможност упражненията да се извършват на открито или пък при отворен прозорец. Разбира се, когато въздухът е студен, по-добре да не се съобразяваме с това изискване, за да не предизвикаме по-неприятното - възпаление на дихателните пътища. За осъществяване на механизма на инспираторно-експираторния акт се налага активно максимално разтягане на гръдния кош, осигуряващо вдишването, а след това - свиването му, при което да се извърши издишването. Същевременно формирането на необходимия за говорната дейност плавен, равномерен и продължителен издих се постига чрез експирация при изговор на проходни съгласни - С-С-С, Ш-Ш-Ш, Ж-Ж-Ж, З-З-З или при форсиране на издиха - КС или ПС. Това се постига в игровите упражнения, при които игровата ситуация налага точно такива действия. В този смисъл учителите сами създават дихателни упражнения, съобразявайки се както с посочените изисквания, така и с темата на урока, с картинките в учебника, с текста, върху който се работи в часа и т. н. Предлагат се дихателни упражнения, провокирани от словесния и илюстративния материал на учебниците по български език и литература за началните класове и изпълняващи посочените изисквания.

Преди всичко представената от учителя въображаема ситуация (съобразена с темата на урока, с картинките в учебника) позволява да се създаде необходимата установка, психическо предразположение за дълбоко, спокойно дишане, съпроводено с приятно чувство.

"Мирише на море" - децата затварят очи, представят си, че се намират на брега на морето, под нозете им пясъкът шепне, чува се плисъкът на вълните, вдишват с наслада морския въздух с дъх на сол и на водорасли, дишат дълбоко и равномерно.

"След дъжда" - учениците рисуват във въображението си картина - намират се в гората, току що е спрял дъждът, бистри капки се стичат по листата на дърветата и слънцето играе по тях, тревата блести, мирише на свежо и зелено, диша се леко... Навеждат се, откъсват цветче, вдишват с наслада аромата му.

"Есен" - децата си представят, че стоят в парка, вдъхват аромата на есенната гора, гледат листата, които падат като сълзи от дърветата, от гърдите им се отронва въздишка...

"Под дървото"- вдишват дълбоко свежия въздух с аромат на трева и млади листа.

"Зимна гора" - когато детското въображение извика представата за зимната гора, за аромата на сняг и влага, на елхови клонки и на борова смола, свежият горски въздух се диша дълбоко, с удоволствие.

Инспираторно-експираторният акт се подпомага от движението. Фазите на дишането се съгласуват с фазите на движението по анатомически признак и по рефлекторно влияние. Движенията, сгъващи гръдния кош (наклони, скръстване на ръцете, приклякване и т.н.) предизвикват естествено дихателно движение - издишването. При антагонистични движения (наклони назад, махове на ръцете нагоре, встрани, изправяне след приклякване, обръщания), при които се наблюдава разширяване на гръдния кош, естествено дихателно движение е вдишването. Необходимите движения се налагат като резултат от подходяща психофизическа задача.

"Дърветата шумят" - децата вдигат високо ръце над главата си, събират ги във венец, сплитат пръстите (при което вдишват); "дърветата" се поклащат от вятъра, шумят Ш-Ш-Ш-Ш... При движението на тялото наляво и надясно, се активизират междуребрените мускули и се включва в дихателната дейност долната част на белите дробове, т. е. осъществява се диафрагмено-ребрено дишане. Упражненията могат да се


Други реферати:
Красиво дете - (Труман Капоти)
Кратък обзор на жълтата преса в България
Юридически практикум-3 част
Културен преглед на списание Пламък - в миналото и днес
Литература, медии, творчески влияния Стефан Коларов, резюме


Изтегли рефератаЛитература, медии, творчески влияния Стефан Коларов, резюме - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия