Димчо Дебелянов-Миг

В тази ситуация настъпва Мигът. Това е жадувано прозрение за висши истини, които тленният човек може да получи в кроткия миг на съприкосновение с божественото. Очакването се колебае между страха и молитвата. Възможността за докосване до отвъдното е своеобразна нирвана, успокоение и блаженство на духа, но и плашеща тайна.

Светът се преобразява в мига на очакването. Действителността тотално се демателриализира. Времето и пространството стават сакрални. Азът все по настойчиво се взира в небето.

Свръхнапрегнатото емоционално състояние е разкрито чрез синехдогите „поглед стъмнен” , „колена прималняли”. Условното наклонение не успява да разколебае усещането за мига на истината.

Очакваното чудо обаче не се случва. Бог остава ням и непроницаем, „горд и надвластен”. Битийните тайни са вече така неразгадаеми. Човекът е пак слаб, горестен, неполучил просветление за себе си и за абсолютното.


...невъзпламнал угасна

Великият миг на великото чудо...


Пространството и времето се оказват ценностно разполовени. От една страна текстът гради негативна представа за протяжността на човешкото време, което се асоциира с монотонност, бездействие, инерция и се превръща в безвремие. От друга страна мигът задава позитивни значения като сгъстеност, съдбовност, чудотворно докосване до абсолютния смисъл. Несъстоялият се миг връща смисъла на текста в неговото начало. Композиционната рамка се затваря. Космическата притихналост на света отстъпва пред суетния шум. Опиянението е заменено от пробуждането и отрезвяването. Моментната сакрализация на времето и пространството се отменя и животът се връща в предишното си русло на греховност и пустота


Аз станах. – Небето бе празно и глухо....

Аз плачех. – Тълпата бе ледно бездушна.

Синтактичният паралелизъм успоредява студената безответност на небето и ледената апатия на тълпата. Лир. Аз оставя неразбран в своя порив както от Бога, така и от множеството „Пиян е; безумен е! – някой прошушна...”. За модерния човек Бог продължава да е повече съдник, отколкото спасител. Осезаема е липсата на вяра.


Други реферати:
Управление на маркетинг
Търговските марки
Управление на маркетинга на фирма Счетоводна къща АМТ ЕООД
Технология за формиране на имиджа на съвременната фирма
Политика за развитие на продукта


Изтегли рефератаПолитика за развитие на продукта - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия