Димчо Дебелянов-Миг

В тази ситуация настъпва Мигът. Това е жадувано прозрение за висши истини, които тленният човек може да получи в кроткия миг на съприкосновение с божественото. Очакването се колебае между страха и молитвата. Възможността за докосване до отвъдното е своеобразна нирвана, успокоение и блаженство на духа, но и плашеща тайна.

Светът се преобразява в мига на очакването. Действителността тотално се демателриализира. Времето и пространството стават сакрални. Азът все по настойчиво се взира в небето.

Свръхнапрегнатото емоционално състояние е разкрито чрез синехдогите „поглед стъмнен” , „колена прималняли”. Условното наклонение не успява да разколебае усещането за мига на истината.

Очакваното чудо обаче не се случва. Бог остава ням и непроницаем, „горд и надвластен”. Битийните тайни са вече така неразгадаеми. Човекът е пак слаб, горестен, неполучил просветление за себе си и за абсолютното.


...невъзпламнал угасна

Великият миг на великото чудо...


Пространството и времето се оказват ценностно разполовени. От една страна текстът гради негативна представа за протяжността на човешкото време, което се асоциира с монотонност, бездействие, инерция и се превръща в безвремие. От друга страна мигът задава позитивни значения като сгъстеност, съдбовност, чудотворно докосване до абсолютния смисъл. Несъстоялият се миг връща смисъла на текста в неговото начало. Композиционната рамка се затваря. Космическата притихналост на света отстъпва пред суетния шум. Опиянението е заменено от пробуждането и отрезвяването. Моментната сакрализация на времето и пространството се отменя и животът се връща в предишното си русло на греховност и пустота


Аз станах. – Небето бе празно и глухо....

Аз плачех. – Тълпата бе ледно бездушна.

Синтактичният паралелизъм успоредява студената безответност на небето и ледената апатия на тълпата. Лир. Аз оставя неразбран в своя порив както от Бога, така и от множеството „Пиян е; безумен е! – някой прошушна...”. За модерния човек Бог продължава да е повече съдник, отколкото спасител. Осезаема е липсата на вяра.


Други реферати:
Лекции по контролинг
Лекции по данъци и данъчна политика за студенти Счетоводство и анализ и Корпоративно управление
Мита и Митнически политики
Лекции по икономика на предприятието-приходи, разходи и печалба
Инвестиции


Изтегли рефератаИнвестиции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия