Димитър Талев

Димитър Талев принадлежи към големите български писатели, развили своя истински творчески талант в периода след Втората световна война. Той има своята устойчива критическа идентификация, която се основава на неговото отношение към рода и родината. Затова определението родолюбец му приляга особено добре.

Произведенията и най- вече четирилогията му за Македония са вдъхновени от изстрадалата любов на Талев към родната земя и непреодолимата му носталгия към нея. Носталгичното чувство е основният двигател, захранващ писателското въображение, затова героите на автора са въплащение на най-разнообразни черти от националния характер. Обръщайки се към миналото, писателят търси онези устойчиви начала и изпитани ценности, без които пътят на общността към бъдещето е невъзможен.

Сред преходността на нещата в света родът оцелява, защото събира в себе си основополагащите ценности. Всеки човек може да се обляга на тях , да търси подкрепата им в часовете на изпитания. Произведенията на Димитър Талев дават редица примери в тази насока. Родината е осмислена в сходен план – тя е по-голямата родова общност, в която човек се докосва до устойчивите значения.

Родината и родовият свят са осмислени и през идеята за свързване. Според писателя именно общността е мяра за живота, тя очертава смисъла на битието. Извън общността човекът губи свойте опори, става бродник,смъртник. Но свързан с общностния свят той е в състояние да оцелее. Това свързване има емоционални и нравствени измерения.

В редица творби Талев изгражда картини на дома, който излъчва уют, сигурност и топлина. Такйв е родовият свят в разбирането на писателя, той е убежище, съкровеност.

Нравствените измерения на връзката с дома също са подчертани. Осланяйки се на топлината на дома, човекът е и отговорен за нея. Той трябва да полага усилия ,за да я съхрани и опази, а наред с това трябва да е отговорен към паметта. Именно паметта е свързващият механизъм, който припомня времето на предците и на традицията.

Нравствено отговорният човек е и действен. Той е готов дори да се жертва за родовия свят. По сходен начин се утвърждава и саможертвеното отношение към родината. Тя е другият по – голям дом на човека и неговото разрушаване се изживява като криза за цялото битие. Затова спасяването на родния дом се превръща в проблематичен център на най – значимите Талеви творби. Да се борим за свободата на родината, означава да се грижим за смислеността на самия живот. Талев наследява и мъдро продължава тази линия завещана още от литературата на Възраждането.

Димитър Талев е родолюбец, защото схваща родината като свято място. Той е родолюбец, защото схваща любовта като свято чувство.Други реферати:
Манипулации в маркетинга
Планиране на кампания по PR
Реклама на фирма Рено
Основни понятия в маркетинга
Развитие на интернет в света


Изтегли рефератаРазвитие на интернет в света - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия