Динамични структури от данни

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪЩНОСТ И КОНТИГЕНТИ

НА МЕДИКО-СОЦИАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ


Рехабилитацията е възстановяване на лицата с определен недъг (физически или умствен), който ограничава трудоспособността им до максимално възможната физическа, психична, социална, професионална и икономическа пълноценност.

От социологична гледна точка рехабилитацията има смисъл само тогава, когато биват отстранявани и вредните влияния на околната среда.

Според опрделението на СЗО рехабилитацията е комплекс от медико-социални мероприятия, насочени към предпазвания от заболявания, към бързо възстановяване на застрашените от инвалидизация лица, които мероприятия започват да се осъществяват още от началото на патологичния процес, продължават през целия период на заболяването и целят максимално възвръщане на физическите, психическите, професионалните, социалните и икономическите възможности на болния, за да заеме отговарящо на здравословното му състояние място в обществото.

Във връзка с това са характерни следните моменти:

  1. рано започване на активни рехабилитационни мерки

  2. тяхното поддържане през целия период на лечение

  3. комплексен характер на рехабилитационни мероприятия

  4. ресоциализация на инвалидните лица

Медико-социалната рехабилитация (МСР) започва да се осъществява още от болничното легло, преминава през семейната, битовата, трудовата, обществената и социалната среда и завършва на старото работно място или на ново такова, съобразено с възможностите на съответния индивид.

МСР се осъществява чрез взаимодействието на много и различни специалисти обединяващи се в рехабилитационни екипи за реализиране на комплексната рехабилитационна програма.

От МСР се нуждаят всички лица, които по време на лечението им, провеждано в различни здравни заведения, са застрашени от получаване на различно дълъг срок на намалена трудоспособност и на придобито състояние на инвалидност, а също така и вече придобилите по една или друга причина различни по степенна тежест и продължителност инвалидност.

В тесния смисъл на думата от МСР се нуждаят всички болни от остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната, опорно-двигателната, дихателната и други системи на целия организъм, болни с остри или хронични увреждания на крайниците от травматично, възпалително и дистрофично естество засягания на централната и периферната нервна система, пациенти със сравнително голяма по площ изгаряния и известен процент от онкологично болни. Също така към МСР


Други реферати:
Териториално и устройствено планиране в туризма
Транспортно-спедиторска фирма-казус в областта на логистиката
Теория на международните отношения
Система. Системен Подход
Съвременни данъчни системи


Изтегли рефератаСъвременни данъчни системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия