Динамика на продължително безработните лица


БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Център по икономически и управленски науки

СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ


по

МАКРОИКОНОМИКА
на тема:

Динамика на продължително безработните лица (общ брой, относителен дял от всички безработни и коефициент на продължителна безработица) в България за периода 2000-2009г. (към III тримесечие на  съответната година)


Разработил: Проверил:.

фак. № /проф. д-р П. Чобанов/

курс: първи

специалност: „Счетоводство и контрол”


Други реферати:
Големият бариерен риф
Гори в Искърското дефиле
Град Кюстендил
Град Мелник
Град Перник


Изтегли рефератаГрад Перник - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия