Дипломатически и държавен протокол

1. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ - СЪЩНОСТ И ПРАВИЛА

 

Важна съставна част на дипломатическия протокол, в качеството му на система от правила и норми на поведение и комуникация, са правилата за международна учтивост при официалното общуване на органите на властта, на лицата, заемащи високо обществено, социално и политическо положение в държавата. На латински език е бил въведен терминът "comitas gentium". Той означава, в етимологичния смисъл, международна любезност. Във френския език, който измества латинския в международните отношения, се употребява еднозначният термин. В Средновековието аристокрацията се обособява като "висше общество" - "le grand monde", в което се утвърждават особени правила за учтивост. Те именно стават основа на международната учтивост, както констатира френският автор Раул Жене. Във всяко общество исторически се установяват правила за поведение и обичаи, чието неспазване се възприема като проява на некоректно поведение или обида. Тези правила са основата за културно поведение. Много от тях се включват и във вътрешния държавен протокол, в дипломатическия протокол и отчасти в бизнес протокола. Така че между нормативната съвкупност на правилата за културно поведение и тази на нормите за международна учтивост има значително съвпадение.

Международната учтивост днес е съвкупност от правила за поведение, които изразяват форма на внимание, на зачитане, на уважение и се спазват в международните отношения, и по-специално между участниците в такива отношения. Тези правила съпътстват приложението на международното (съответно дипломатическо, консулско или търговско) право, но не са готови норми. Тяхното приложение на практика се осъществява във взаимодействие с нормите на международното право, които понякога прерастват в норми на международна учтивост и обратно, норми на международна учтивост се утвърждават като норми на международното право.

Значението на международната учтивост се разкрива от факта, че формата на международните актове винаги съдържа формули на вежливост. При прегледа на "формалните части" на официалната нота на трето място се поставя "la courtoisie": това е "формулата на вежливост", с която завършва писмото. Тя може да бъде уверение в почит, уважение, преданост, благодарност и прочие.". Формулата на вежливост се съдържа и във вербалната нота, а също така и в бизнес кореспонденцията.

Правилата на международна учтивост се прилагат не само в официалните дипломатически отношения, но също така и в отношенията между членовете на семействата на лица с дипломатически правомощия, в политическия живот и стопанска дейност.

Класификацията се извършва според причинността на тяхното възникване, което е равносилно на тяхната целева насоченост.

  • Правила за учтивост, които произтичат от събития и са насочени към оказване на внимание към тези, които са засегнати или имат отношение към събитията: при политически промени (освобождение на нация), национален празник, избиране на почетна или представителна длъжност и др., при радостни събития (раждане, честване на рожден ден, юбилеи, сключване на брак и др.), при скръбни събития (смърт, заболяване, злополука, бедствие) и др. При такива случаи актът на учтивост е изказване на поздравления, съчувствие, на пожелания за скорошно оздравяване или възстановяване.

  • Правила, които са от полово различие. На първо място стои правилото за изразяване на уважение към дамата. Когато обаче дадено протоколно мероприятие има напълно официален характер, тогава първо място заема служебното лице, а не дамата, която го придружава.


Други реферати:
Астрология
Късни стадии в развитието на звездите
Българин в космоса
Доклад за планетата Марс
Гореща Вселена


Изтегли рефератаГореща Вселена - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия