Дисоциативни анестетици

ДИСОЦИАТИВНИ АНЕСТЕТИЦИ

Един неочакван продукт на изследванията върху нови средства за успокояване на болката е откриването на един нов клас аналгетици, които предизвикват слаба еуфория и към които се създава слаба физическа зависимост, но и в тази каца с мед има лъжица катран. Основният им страничен ефект се състои в това, че те причиняват специфично психическо разстройство, донякъде наподобяващо шизофренията. То се характеризира с халюцинации и откъсване на съзнанието от околния свят, което е дало названието на тази група вещества - дисоциативни аналгетици или, както по-често се наричат, дисоциативни анестетици. Тези вещества предизвикват голям научен интерес, но малка част от тях се използуват в медицината. Поради халюциногенните си свойства, обаче, те често са обект на извънмедицинска употреба.

Тази фармакологична група няма много ясни граници. Към нея принадлежат много вещества, които по структура и/или фармакодинамика би трябвало да бъдат смятани за опиати. До скоро се смяташе, че фенциклидинът, който е сигма-агонист, също е почти опиат, но новите изследвания показват, че сигма-рецепторите не са опиатни; засега техните функции са твърде неясни. Друг тип рецептори, който е отговорен за състоянието, предизвикано от дисоциативните анестетици, са т.нар. NМDА-рецептори, които в естествени условия се възбуждат от няколко аминокиселини. Накрая, някои от описаните по-долу вещества се свързват с т. нар. РСР2-рецептор, като по този начин блокират обратния захват на допамина; по това те приличат на кокаина. Различните вещества с дисоциативно действие реагират различно с различните типове рецептори, но общо взето ефектите им са сходни.

Повечето от ефектите на РСР и на дисоциативните анестетици с опиоидна структура дават основание те да бъдат причислени към психомиметиците. От друга страна, на лабораторните животни РСР определено им харесва, въпреки че са безразлични към другите халюциногени. Тези особености, както и това, че някои от веществата с близка до РСР структура имат действие на типични опиоиди, поставят описаните в тази глава вещества някъде между опиатите и халюциногените.

1. БЕНЗОМОРФАНИ

Структурата на бензоморфаните и морфинаните е много близка до тази на естествените опиати; тя изглежда твърде сложна, за да предизвика интереса на нелегалните производители, но синтезът им не представлява проблем за съвременната фармацевтична промишленост. Сред тази група


Други реферати:
Периодично, автотрофно култивиране на трите алгални щама
Компютърни технологии
Маркетинг на услугите в електронните пазари на Интернет
Оценка на възможностите на интернет в областта на мобилните комуникации
Макроикономика


Изтегли рефератаМакроикономика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия