Дисоциативни анестетици

РСР се създава толерантност, както и за причинената от него физическа зависимост; във всеки случай, те не са така силни както тези, които предизвикват класическите опиати. Абстинентният синдром е слабо изразен и основните му симптоми са депресия, летаргия и усещане за пълзене на мравки под кожата.

4.КЕТАМИН И ДРУГИАРИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИНИ

От химическа гледна точка РСР принадлежи към групата на арилциклохексиламините. След като производството и продажбата му били забранени, нелегалните производителите се ориентирали към някои от многобройните арилциклохексиламини със сходно действие, между които ТСР, FСР, РСЕ, PCPY; впрочем, понастоящем всички те са също забранени. Трябва да споменем също така, че някои от веществата с подобна на РСР структура имат изключително силно аналгетично действие; едно от тях, получено в лабораториите на Upjohn, е 10000 пъти по-силно от морфина. Повечето вещества от тази група се получават относително лесно и е много вероятно на черния пазар да се появят и други, освен известните досега.

Сред арилциклохексиламините се срещат добри аналгетици и анестетици, някои от които имат по-малко нежелателни странични ефекти от РСР и са по-пригодни за медицинската практика. Като операционен анестетик се използува препаратът кетамин (кеталар, кетанест). Той започнал да се използува масово по време на Виетнамската война и все още намира широко приложение за кратковременни операции в хуманната и ветеринарната медицина. Той има едно важно предимство пред много други анестетици - не подтиска рефлекса за кашляне и гълтане, поради което пациентът по-малко рискува да се удави в собствената си слюнка.

Кетаминът има много от свойствата на РСР и почти винаги пациентите, които се събуждат от упойка, разказват за странни преживявания; ето няколко типични отговора на въпроса: "Как се чувствувате след операцията?":

- Ами, летях си из стаята и гледах самия себе си.

- Бях умрял и попаднах в рая. Видях Господ и ангелите и беше много хубаво.

- Един космически кораб се приземи, извънземните в него ме отнесоха със себе си и летях из Вселената.

- Всичко беше червено и изведнъж разбрах, че съм червена кръвна клетка.

- Открих, че в предишния си живот съм бил математик в древен Египет.

- Абе докторе, ти да не си ми дал LSD.

Понякога пациентите изпадат в ужас и объркване от необичайното преживяване. За решаването на този проблем са предложени два възможни начина. Най-простото е да се комбинира кетамина с диазепам и така да се лишат хората от единственото интересно преживяване, с което е свързана тази неприятна случка - операцията. Другият подход се основава на едно


Други реферати:
Съвременни психологически интерпретации на моделирането в учебната дейност
ОМПД
Анализ на учебник
Оптимална настройка на регулатори по зададена степен на затихване
Оптични мрежи. Екстинкция и дисперсия. Оптични превключватели, отклонители и мултиплексори


Изтегли рефератаОптични мрежи. Екстинкция и дисперсия. Оптични превключватели, отклонители и мултиплексори - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия