Дизартрии-причини

Дизартрията е нарушение на произносимата страна на речта,обусловена от недостатъчната инервация на говорния апарат. Дизартрията е латински термин и в превод означава – разтройство на членоразделната реч/произношение / диз- нарушение на признак или функция, артрон- съчленяване/.

При определението за дизартия повечето автори не тръгват от точното значение на този термин,а го третират по-широко,като включват към дизартрията разтройството на артикулацията, гласооразуването,темпото, ритъма и интонацията на говора.

Клиничната картина на дизартрията най-напред е описана преди повече от 100години.Тя се отнася за възрастни в рамките на псевдобулбарен синдром /Lepine,1877г.;G.Pezitz, 1902г. и др./

Етиологията на дизартриите обхваща значителна съвкупност от заболявания,които водят до органични и функционални изменения в мозъчните структури.Сред тях най-напред се отнасят вътреутробни менингити,енцефалити,менингоенцефалити,мозъчни деструкции- причинени от инфекциозни заболявания на майката, соматопатологични явления по време на бременността,паразитни заболявания или травматизъм.

Водещ момент при дизартрията се явява нарушението на звукопроизносимата страна на речта,свързано с органическото поражение на централната и периферна нервна система.

Причините за нарушението на звукопроизнасянето при дизартрия са различни и зависят от характера и тежестта на поражението на нервната система.В леките случаи се явява отделно изопачаване на звуци”смазана реч/говор”,а в по-тежките случаи се наблюдава и изопачаване,замяна или пропускане на звукове; засегнато е темпото,изразителността,модулацията, в цялост произношението става непонятно.

При тежки поражения на централната нервна система говора става невъзможен,заради пълната парализа на говорно-двигателния мускул.Това нарушение се нарича анртрия:/ана-отсъствие на даден признак или функция; артрон-съчленение/.

Дизартрическите нарушения на говора се наблюдават при различни органически поражения на мозъка,които при възрастните имат по-изразен характер.При децата честотата на дизартрията преди всичко е свързана с честотата на перинаталната патология/поражение на нервната система на плода и новороденото/.

Също така причините за възникване на дизартрия са много и различни вредни фактори, които могат да въздействат на вътреутробното развитие по време на бременност (вирусни инфекции, интоксикации, патология на плацентата и др.), в момента на раждането (трудно раждане, раждане със секцио, седалищно прилежание, мозъчен кръвоизлив при новороденото), и в ранна детска възраст ( инфекциозни заболявания на


Други реферати:
Генетика и еволюция
Генетиката
Генетични увреждания в резултат на тютюнопушенето и алкохолизма
Генна терапия
Генно инженерство


Изтегли рефератаГенно инженерство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия