Джон Лок-кратка биография (В интелекта няма нищо, което преди това да не е било в сетивата)

(съчетание на фантазии идеи) и „квадратът не е кръг" (аксиоматично достоверно положение).

Тази иманентно противоречива гносеологическа теория (от ед­на страна, сетивният опит е единствената връзка на познаващия човек с външната действителност, а от друга — съдържанието му и следователно съдържанието на цялото познание е субективно пре­живяване на индивидуалното съзнание) все още осезателно рефлек­тира върху най-съвременни схващания за възможностите на човеш­кото познание за света. Аналогията между Локовите „прости идеи" и „сетивните данни" на неопозитивистите е почти пълна. И неслучайно Бъртранд Ръсел, както и два века и половина преди него Джон Лок, ще каже, че за външния свят можем да знаем само приблизително, че неговата най-дълбока природа (ако такава съществува) е недос­тъпна и че науката разкрива не субстанциални, а само структурни зависимости между нещата.5Други реферати:
Трифазен токоизправител
Проектиране на помпен агрегат
Проект по електротехника
Принципна схема на транзисторен усилвател
Последователно и смесено свързване на съпротивления


Изтегли рефератаПоследователно и смесено свързване на съпротивления - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия