Добродетелите се губят в интересите

“Добродетелите се губят в интересите, така както реките в морето”

Франсоа дьо ЛарошфукоВ Аристотеловата Никомахова етика”, авторът се опитва да представи концепцията за доброто, доброто което не е свързано с парите, честта или удоволствието.Това е “eudaimonia”-та, състоянието на човек да е в превъзходни отношения както със самия себе си, така и с божественото.За него добродетелите са тези качества, които ще позволят на индивида да достигне eudaimonia. Добродетелите са не само причина да се действа по определени начини, но и да се чуства по определени начини.

Думата интерес според тълковния речник има различни значения за различни ситуации.Тя може да се използва, както за да се покаже влечение или стремеж към даден предмет, така и за да се покаже ползата или изгодата от дадена дейност.

Франсоа дьо Ларошфуко е бил майстор в художествената проза.Той е бил сатирик-изобличител, философията му се е градяла на отрицанието и неверието.Той е бил непримирим противник на абсолютизма.
Сравнението на добродетелите с реки показва това, което той мисли за тях.Той ги мисли за тънки, не много лесно огъващи се, но въпреки това е възможно.Стари са за него добродетелите, стари и загубили силата си с идването на новите технологии.Докато интересите, които за него са като морето, интересите винаги ще бъдат приоритет на човека.Той, човекът, винаги ще гледа към интересите си с идеята, че ако те не бъдат покрити от деянията му то тогава той можеби трябва да промени това което върше.

Ако приемем че с интерес е имал предвид влечението или стремежът към даден предмет.То тогава можем да го сравним с влечението на човек да забогатее.Някои хора биха направили всичко само за да получат желаните, дори не е нужно да са необходими, пари, предмети и т.н.
Те биха били способни да забравят всичко в което преди са вярвали, да забравят ценностната си система, дори можеби биха убили.За тях няма да има добродетели, няма да има нищо по-ценно от желанието за получаване на така желаните облаги.
Но ако с думата интерес е искал да изкаже ползата от дадена дейност, можем да ползваме за пример управниците, които заемат постовете в парламета.Те използват правата, които им дават постовете в свой интерес. Като че ли можем да кажем, че те са като хората които са способни на множество деяния само за да постигнат целите си.Добродетелите им се губят в интересите, така както реките в морето.

Един двуличен човек също може да попадне към по-горния цитат.Той може да се представя пред хората с дадени добродетели, но когато бъде поставен пред ситуация, която е в конфликт с образа който е изградил пред хората, но се припокрива с неговите интереси, той би оставил настрана своето второ аз само за да удоволетвори интересите си.Дори самото определение на думата двуличност”, ”Човек, който се държи по един начин пред дадена личност, но зад гърба му показва истинското си аз”, попада под думите на сатирика Ларошфуко.
Други реферати:
Образование, възпитание и обучение като социални феномени
Анализ на продажбите
История на икономиката
Развитие на възгледите за предприемачеството (таблици)
По корупция България се върна на ниво от 2002г.


Изтегли рефератаПо корупция България се върна на ниво от 2002г. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия