Добротата, мъката и надеждата в По жицата

Добротата , мъката и надеждата в „По жицата”
Произведенията на Й.Йовков неусетно въвеждат читателя в света на прекрасното и възвишеното.”По жицата” е разказ , в който се разкрива драматичния сблъсък между доброто и злото , между страданието и надеждатата.

Повествованието на разказа преминава под знака на добротата , изразена в съчувствие и съпричастие , на мъката и вярата,породена от обичта , и на надеждата , неотлъчна от вярата.Като нравствено-психологически стойности те са свързани с неговите герои: добруджанският овчар Моканина , болното момиче Нонка и нейните родители.

Чрез начина , по който Моканина слуша тъжната изповед на отбилия се при него беден човек,читателят разбира , че основната характеристика на душевността мъ е добротата.

Скрит зад овчаря и гледащ през неговите очи, авторът е изобразил безпределната скръб на бащата Гунчо.Тя се чувства и в думите , и в замълчаванията му.Бедният селянин е пренебрегнал себе си , защото под скъсаните му дрехи бие сърце ,обзето от желанието за щастие на детето му.

От тъжната Гунчова изповед за злата орисия на семейството мъ, Нонка става близка на читателя.Той става съпричастен и на мъката й, и на бликналата в сърцето й надеда за спасение , и на вярата й,че поверието за бялата лястовица не лъже.

Създал представа за всеки от героите на разказа , авторът създата и ситуация , в която те се срещат и изобразява чувствата им.Добива се усещане, че се води борба между доброто със злото ,надеждата и вярата в оцеляването със смъртта.

В сцената на срещата най-напред се проявяват обичта и мъката.Тях ги носят в сърцата си майката и бащата , оставили всичко и тръгнали подир последната надежда за оздравяването на Нонка.

След индиректно запознаване с нея, Йовков осъществява контраст между белезите на болестта и борбата за живот,подкрепена от надеждата и вярата.Момичето очаква вест,която да я подкрепи ,и бащата не може да откаже.Отговорът се родил спонтанно,без предварително решение.Казано е всичко , което болното момиче очаква да чуе, въпреки измъчващото го съмнение.Но той няма друго с какво да й помогне , освен да я дари с надежда и щастие ,макар и илюзорни.

Сега пред изпитание са поставени душевните сили и добротата на Моканина.Забавяйки отговора му, авторът отново увеличава напрежението.Макар и неподготвен,добрият и отзивчив овчар бърза да заговори.В накъсаните фрази се чувства смущение и обърканост.Но добротата и обичта се чувстват в интонацията, те предизвикват трикратно повторение на бащинското обръщение „чедо”

Чувствата на майката , в които се смесват обич,мъка ,надежда и благодарност,Йовков сполучливо разкрива в плача й – и тъжен , и облекчаващ.Бащата остава безмълвен ,но закашлянето му показва как мъката и страха свиват гърлото му.

В разказът „По жицата” Йовков очертава безкрайния път на надеждата,съпътстван от страданието и добротата.


Други реферати:
Видове системи за облагане
Преки подоходни данъци-обща характеристика. Подоходно облагане на ЮЛ облагаема печалба и данъчна основа
Риск и възвръщаемост при инвестиционните решения
Същност и функции на финансите
Първични документи при международните плащания.Платежни и кредитни документи при международните плащания


Изтегли рефератаПървични документи при международните плащания.Платежни и кредитни документи при международните плащания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия