Доброволният избор на самотата според стихотворението на Елисавета Багряна Кукувица

Доброволният избор на самотата според стихотворението „Кукувица”от Елисавета Багряна

/План- тезис/

1.Увод-Поезията на Багряна е изповядан бунт на една непокорна, изумително силна и витална жена стихия срещу тесните рамки на битието, срещу предразсъдъците и закостенялата патриархалност.Стиховете във „Вечната и святата” показват силно присъствие на жената, заявила се категорично като равноправна на мъжа, отхвърлила примирението. Багряна преобръща женския свят, зачертава традиционните представи за майчинство, съзидание, съпружество.На тази позиция отговаря най-точно стихотворението „ Кукувица”.

2. Теза- В творбата на Багряна лирическата героиня е направила своя доброволен избор- на самотата. Сравнява се с птицата кукувица, която царува над полетата, волнаи свободна е, но обречена на бездомност.

3. Аргументи-

3.1. роля на паратекста-самото заглавие открива посланието на стихотворението. Образът на кукувицата носи усещане за свобода, волност, но е и обречена на път без надежда за завръщане.

-форма- диалогично- изповедна-предполага слушател, настоява за съпричастност и разбиране;

3.2. образът на пътя в поезията на Багряна- за лирическата героиня на Багряна пътуването е познание,сливане със света, радост, опиянение; затова и съдбата на „кукувицата бродница” е желана , призована, преследвана;

3.3. героинята се себеутвърждава чрез отрицание на традиц;ионната визия за ролята на жената:

…няма нивга аз гнездо да свия,

рожби румени да ти отгледам…


3.4.лирическата героиня заявява ново разбиране за живеенето, разрушавайки оковите на делничното;

-тя открива смисъла на съществуването си в порива за свобода, в жаждата за път и хоризонти;

3.5. роля на фолклорната стилистика:

- „ …Мен ме е родила сякаш веда…”-в българския фолклор ведите са същества, носещи женствеността, но са лишени от родава принадлежност, от дом и семейство;

-използвани са характерни за народните песни езикови съчетания/ „рожби румени”, „гнездо да свия”/, но те присъстват с отрицание на традиционното;

3.6. образът на песента- за Аза животът се асоциира с песен, порив, полет;

-реалиите на битието, материалният свят с неговите условности и окови биват отречени;

-но цената на свободата и опияняващия живот са самотата и бездомността, липсата на опори и пристан.

4. Заключение- Лирическата героиня произнася категорична присъда над самата себе си, защото пътят на свободния дух- скитник е обречен на самота.


Други реферати:
За проверката на постиженията в ранното чуждоезиково обучение
Изисквания към урока за начален курс в логопедичните училища
Интегрирано и включващо обучение
Историческо възникване и промяна на идеята за екологичното възпитание
Кодови равнища - музикална педагогика


Изтегли рефератаКодови равнища - музикална педагогика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия