Доклад по ИФК - Какви са насоките на промени, които настъпват в училищното телесно възпитание в България от Възраждането до 1944г


1-ви курс 18-та група ФК


Контролна работа № 3Какви са насоките на промени,които настъпват в училищното телесно възпитание в България от Възраждането до XIX44г.

Един от най-важните фактори за изграждането на Българската нация през възраждането е Българското училище.Независими от безкрайните материални лишения и тежки ограничения на турската власт,Българската просвета се превръща в основна ценност на обществения живот през възраждането.От началото на XIXв. в нашите земи се създават над 1400 селски и 70 градски училища.Това показва огромният стремеж и склонност на българина да се образова.Въвеждането на телесно възпитание в нашето училище се осъществява успоредно с разрастването на Българското училище през Възраждането.Това става възможно благодарение на тогавашния български учител,който чрез търсения и заимствания от чужди източници,създават свои програми за телесно възпитание макар и едносрични но съобразени с нуждите на тогавашната действителност.Това засяга и телесното възпитание наричано тогава още гимнастика.Първото ни известно такова занимание е проведено от даскал Тони от Русе през XIXв.Предизвикан от възгледите си младото поколение да развива своята двигателна култура,той въвежда преподаването на игри и хора като допълнение към обучението.Включва също така разходки и излет,с което прави опит да разнообрази едностранчивото умствено натоварване на учениците си. Макар и


Други реферати:
Грешки при измервания
Изтребителят, който стана бомбардировач
Криви на Безие. В – сплайни. NURBS
Автоматизирани системи за събиране на данни и управление на трафика
Автоматизирани системи за управление на технологични процеси (АСУТП, КИСУТП)


Изтегли рефератаАвтоматизирани системи за управление на технологични процеси (АСУТП, КИСУТП) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия