Дон Кихот и Санчо Панса

Д Кихот и С Панса /Л И С/
Романът „Знаменитият идалго Дон Кихот де Ламанча” е произведението, на което ренесансовият писател Мигел де Сервантес Сааведра дължи популярността си. Оригинално замислен като пародия на рицарските романи, „Дон Кихот” надскача първоначалния авторов замисъл, изграждайки с богата образност картина на испанската действителност, изпълнена със смисъл поради дълбочината на персонажната система и хуманистичните възгледи на героите, която не губи яркостта си и до днес.


В представите на читателя образите на странстващия рицар дон Кихот и неговия верен оръженосец се запазват неразривно свързани. Като представители на различни социални прослойки с различни първоначални възгледи, тяхната мотивация да поемат на поход не съвпада. Впоследствие героите се развиват, претърпяват промяна, дължаща се на общуването им един с друг и със света на ренесансова Испания. Въпреки това, всеки запазва идентичността си с присъщите й особеностти, качества и недостатъци. Докато Дон Кихот е мъдрец, носител на високи ценности и идеали, но съществуващи в и чрез нестабилната персона на умствено болен човек, Санчо Панса е въплъщение на практицизма и въобще на личността, чиято основна цел е физическото оцеляване – единствено досегът с възгледите и достойните за уважение нравствени стожери на Рицаря на печалния образ успява да породи у него с течение на времето светлината на идеала.


Дон Кихот е името, с което се представя Алонсо Кехана – идалго от обедняващата испанска аристокрация, по време на умопомрачението си, когато смята себе си за част от отдавна изчезналото странстващо рицарство. Това се дължи на прекомерното му вглъбяване в романите, разказващи за славните приключения на рицарите в името на правдата, справедливостта и доброто. В представите на идалгото реалността се заменя от несъществуващия идеален свят, изобразен в книгите от богатата му библиотека жестоко и несправедливо съсипана от две личностти, престъпни в своето невежество, които изгарят богатата колекция романи на Дон Кихот – изгорената книга е нещо страшно, нечовешко, непрочетената – още повече. Алонсо Кехана не може да бъде обвинен в липса на досег с литературата. Разочарован от действителността, той се оттегля в света на изкуството, убеден в хуманността на идеалите си, решава да промени света, но не съумява да избере адекватните средства за постигане на идеалите си. Героят твърде много се е отдалечил от истинските измерения на битието, за да достигне съответния по- справедлив, по- добър живот. Той заменя една реалност с друга и така обирча себе си и възгледите си на сблъсък в стена от неразбиране, отпращаща го в пространство на самота, където осъществяването на високите му морални копнежи е невъзможно.


Единственият човек, готов да последва Дон Кихот в неговия свят, се оказва съселянинът му Санчо Панса. Причините, подтикващи двамата герои към действие, са коренно различни. Дон Кихот предприема походите си в стремежа да защитава доброто и да бъде негов творец, да застава на страната на правдата, отразена в личностите и съдбите на когото и да било – без разлика в произхода, пола и способностите – така, както Ренесансът представя човека. От друга страна, Санчо тръгва след Дон Кихот поради възможността за материална облага. По пътя към губернаторското място на


Други реферати:
Индустриална собственост
Интелектуална собственост
Mениджмънт. Бизнес мениджмънт
Oпределяне стратегиите на фирмата
SWOT анализ


Изтегли рефератаSWOT анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия