Донкихот-ренесансовата личност

Донкихот-ренесансовата личност!

 

Най-значителното произведение на Сервантес, една от вечните книги на западноевропейската литература, е романът му “Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча”. Тази безсмъртна творба е посрещната с голям интерес, който е жив и до днес, защото проблемите, които разглежда са актуални за всяко едно време: правото на човека да се бори за своите мечти и идеали, вярата в доброто. Всъщност, Сервантес рисува образ, чието ренесансово звучене ни кара да се замислим, какъв трябва да бъде всеки един от нас.

 Това, което най-често занимава изследователите на Сервантес и на неговото творчество е образът на Дон Кихот, символ на какво се явява той и какво е неговото ренесансово звучене. Мъдрец в своите намерения, в своя идеал и в словото, с което го проповядва, безумец в действията и средствата си, с които си служи срещу злото, Дон Кихот тръгва по света, за да има днес човечеството един прекрасен модел за висша нравственост.

 На пръв поглед Рицарят на печалния образ изглежда безумец, на моменти дори луд, но когато читателите се вгледат по-задълбочено в него, виждат, че чрез своите думи и действия, той е надскочил времето, в което живее. Всъщност това е и най-голямата му трагедия. Сервантес изгражда образ, който е смешен, но всъщност, Дон Кихот е един трагичен герой. Той е различен от останалите, затова и не е възприеман от обществото. Той не се бори да натрупа богатства, душата му не е мрачна и изпълнена с мечти за бързо забогатяване. Дон Кихот е обичан от читателите, защото е запазил детското в себе си, запазил е чистотата на своето сърце и затова вижда света около него така красив.

 Прозрял истината за страшното време, в което живее, героят излага своите цели, споделя своите намерения, от които струят хуманизъм и готовност за действие. Той се стреми “да отмъщава за обиди, да премахва неправди, оправя неуредици, изкоренява злоупотреби и възстановява правата на онеправданите”. Като типичен представител на Ренесанса, Дон Кихот мечтае за“Златния век”, когато хората не са знаели думите “твое” и “мое” и са живеели “ в “мир, приятелство и сговор”. При последните два похода, идалгото, вече “посветен” в рицарско звание, допълва представата на читателя за идеала, към който се стреми, излагайки разбиранията си за идеалното общество, в което няма потисници и потискани, хора с отнета свобода, престъпници, лъжци и личности без очи за красотата.

 Героят на Сервантес е изключително свободолюбив. Няма друга човешка ценност, пред която Дон Кихот да изпитва такова преклонение. Като носител на свободен човешки дух, той не позволява да бъде ограничавана чиято и да е свобода. По детски наивен той вярва, че само ако бъдеш добър, чистосърдечен и справедлив в отношенията си с другите, тогава и те ще се отнасят с теб по същия начин. Силното увлечение на Дон Кихот към рицарските романи го превръща в наивник, който вижда доброто във


Други реферати:
PC организация
Избор на дизайн и цветова схема на презентация
Corel Draw
Illustrator-Създаване на фигури
Front page


Изтегли рефератаFront page - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия