Движението при животните

Животът на Земята се е зародил преди милиони години. Най-вероятно първите живи същества са се появили в океана. Това са били безформени пихтиести късчета протоплазма. Те, разбира се, не са умеели да се придвижват и са се носели в океана по волята на вълните и теченията. Вълните ги изхвърляли на брега, течението ги отнасяло към пукнатините на земната кора, откъдето изтичала разтопена лава.


Живото вещество се изменяло и в резултат на това изменение се появили организмите, които престалани да бъдат носени от стихиите и здраво се закрепили за дъното. Това било голямо постижение на природата, защото неподвижността ги спасила от гибел. С времето обаче тази „неподвижност" започнала да пречи на развитието на организмите — те трябвало да се движат, за да търсят храна и да се спасяват от враговете си. Така постепенно се появили животни с най-разнообразни „двигатели".


Ако разгледаме под микроскоп капка вода, взета от някое езеро, положително ще видим в нея безформени полупрозрачни телца, подобни на частички слуз или кал. Това са едни от най-низшите едноклетъчни животни, наречени амеби. Ако се вгледаме внимателно, ще забележим, че те се движат. В началото на движението на амебата се появява „краче". То постепенно расте, изтегля се и накрая в образувалата се изпъкналост се прелива цялото й тяло, като че ли амебата крачи, придвижвайки тялото си към предния му край. Амебите се движат бавно — за около час изминават само няколко десетки сантиметра.


Трудно е да се каже кой начин на придвижване е най-стар и най-примитивен — този на амебата или придвижването с помощта на камшичета, каквото извършват камшичестите животни. Те имат тънки нишковиДни израстъци — камшичета, които по време на движение описват със свободния си край кръгове, наподобяващи въртенето на винт. По този начин животното се движи напред, като едновременно с това се върти около дългата си ос, подобно на снаряд, изстрелян от оръдие.


Тялото на други низши животни—инфузориите — обикновено е покрито с реснички. Инфузорията чехълче има около 14 000 реснички, всяка от които работи като весло. Но независимо от големия им брой, скоростта на чехълчето е малка — то изминава 5 м за 1 час.


Много клетъчните безгръбначни животни, обитаващи моретата и океаните, реките и езерата, са усвоили най-разнообразни начини на придвижване.


Морските червеи и пиявиците плуват чрез вълнообразно извиване на тялото си. Този начин на плуване изисква много силни мускули. И действително пиявиците могат да издърпат тежест, която 1500 пъти превишава собственото им тегло!


Много водни безгръбначни плуват с помощта на лостове-весла. По този начин се придвижват водните бръмбари, водните дървеници и много ракообразни. Най-често за весла им служат краката. Интересно е устроен петият чифт крака на кривия морски рак. Ставите на последните членчета на тези крака са разширени като плоския край на веслото. При изнасяне напред членчетата се сгъват и не са подложени на голямото съпротивление на водата. При обратното си движение кракът се изправя и загребва вода като истинско весло. При правия речен рак и омара като весло служи задната част от опашкаДруги реферати:
Правила за работа и използване на фирмената локална компютърна мрежа
Преобразуване на двоични числа в ASCІІ символи
Програма на Паскал
Преобразувател RS232C
Създаване на диаграми в Excel


Изтегли рефератаСъздаване на диаграми в Excel - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия