Двустъпален редуктор

1.О п р е д е л я н е ъ г л о в а т а с к о р о с т н а и з х о д я щ и я в а л н а м е х а н и з м а

2.О п р е д е л я н е м о щ н о с т т а н а и з х о д я щ и я в а л н а м е х а н и з м а

W

3.О п р е д е л я н е и з х о д я щ и я в ъ р т я щ м о м е н т

4.О п р е д е л я н е м о щ н о с т т а н а д в и г а т е л я

5.О п р е д е л я н е н а KП Д

6.И з б и р а н е н а д в и г а т е л

Н о м и н а л н а м о щ н о с т -2200W=2.2к W

Tи п А О 100 L-4

Ч е с т о т а н а в ъ р т е н е 1420 min

-1


KП Д % =81


м а с а =29к г

7.О п р е д е л я н е н а п р е д а в а т е л н о т о ч и с л о

8.О п р е д е л я н е н а п р е д а в а т е л н о т о ч и с л о н а п ъ р в о т о з ъ б н о к о л е л о

9.О п р е д е л я н е н а п р е д а в а т е л н о т о ч и с л о н а в т о р о т о з ъ б н о к о л е л о

10.С х е н а н а м е х а н и з м аДруги реферати:
Основи на земеделието
Йонна химична връзка
Основни принципи при изграждането на ферма за екологично земеделско производство
Катализа
Основни технологични процеси при производството на българското кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал


Изтегли рефератаОсновни технологични процеси при производството на българското кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия