Държавни регулатори, обща характеристика

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА С ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Днешните деца са много по-различни от децата, които възпитавахме и обучавахме преди години.Няма ден в който медиите да не съобщят за агресивна проява сред деца. Ето защо е необходимо да се търсят алтернативни методи за работа с подрастващите.

Периода на развитието на децата от ПУВ е сензитивен за външно въздействие и силно емоционален, а изкуството тръгва посредством емоцията.Много неща моделират детската личност, мирогледа, морала, нравствеността. Изкуството е един от многото фактори формиращи личността. То се използва активно във възпитателната и социалната практика съобразно неговата стимулираща, развиваща, формираща, освен това съобразно неговата корективна и превантивна същност.

Арт-терапията се основава на увереността , че креативният процес, свързан с правенето на изкуство е лечебен и носи позитивна жизнена промяна. Арт-терапията използва художествените средства, образи и реакции на човека, към създадения продукт, като отражение на индивидуалното развитие, способности, личност, интереси, тревоги, конфликти. АТ се основава на познаването на теориите за човешкото развитие и психичен живот, които биват прилагани във всички видове диагностика и лечение, включително образователни, психодинамични, когнитивни, междуличностни и др. терапевтични средства за разрешаване на емоционални конфликти, подпомагане на себепознанието, развитието на социални умения, овладяване на поведение, решаване на проблеми, понижаване на тревожността, засилване на връзката с реалността и подобряване на самооценката.

Преимуществата при прилагане на АТ са следните:/

  • С АТ могат да се провеждат занимания с хора от различна възраст, пол, образование. Освен това при използването й няма противопоказания.


Други реферати:
В скръбта героите стават послушни на боговете
Власт и морал в Антигона на Софокъл
Вярвам, че някой за мен ще си спомни-Сафо
Героите на Илиада
Гневът на Ахил в Илиада


Изтегли рефератаГневът на Ахил в Илиада - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия