Е Демокрация

Е – Демокрация

Идеята за превръщане на демокрацията в световна тенденция

1962 г. канадецът Мариан Маклуун формулира идеята за глобалното село – Светът като глобално село. Той прави този извод въз основа на първите излъчени предавания на войната във Виетнам. По аналогичен начин днес светът се смята обединен от интернет вече в планетавно селище.

1969 г. Бжежински въвежда в книгата си „Между две епохи” понятието „глобално общество”. Това понятие се отнася до държавата САЩ, която според Бжежински е първото глобално общество в историята на човечеството благодарение на лидерството и превъзходството на САЩ в новите информационни технологии.

Днес новите информационни технологии трансформират пространствената организация на социалните отношения и раждат международни потоци от дейности, взаимодействия и споразумения, които се разглеждат и оценяват по нови критерии – обхват, скорост, въздействие върху упражняване на властта. Върху местните условия тези нови критерии оказват влияние върху стандартизацията на политическите системи и процедури на управление, влияние върху адаптацията на законодателството и фискалния режим и така се стига до термина „глокализация” – глобални технологии и стандартизация се проявява на местно равнище. С развитие на глокализацията се повишава степента на общуване между комуникаторите и реципиентите по нов начин. Създават се електрони общности. Те осъществяват комуникация, която не е по принцип „one – to – many”, a по принцип „many – to – many” или чрез интернет се губи властовият център на комуникациите, потребителите са и клиенти на информацията, са и източници на информация. Така се стига до създаване на концепцията за делиберативна/дискурсивна демокрация. Разбира се система за взимане на политически решения, основаваща се върху постигането на публичен консенсус по най – важните въпроси от дневния ред на обществото в съчетание с представителната демокрация. Смята се, че интернет разбива пряката демокрация. Online перспективата за пряка демокрация заместват т.нар. железен закон на олигархия на италианския социолог Михелс. Той постолира този закон , той гласи: Във всяка организация демокрацията постепенно се замества с олигархия. В обществото доминират добре организираните властови елити на слабо развитите мнозинства.

Демокрация = управление на народа

Когато демосът делегира права на представителство на собствените си интереси и воля на избраните от него лица, се създават политически елити. Когато тези елити престанат да изразяват политическата воля и интереси на народа, говорим за олигархия. Гръцката демокрация събира всички граждани на площада „агората” и всички взимат пряко решение. Идеята за длегиране на права е на Жан Жак Русо, въвежда представителната демокрация.

Форми на пряка демокрация:

  • референдум – САЩ въвежда в 27 щата форма на директно гласуване на избирателите online. Допитванията online имат предимство като по – евтини, по – сигурни и с по – бърз резултат.


Други реферати:
Теми
Температурни преобразователи
Теоретична механика
Теоретични основи на електрохимичното размерно обработване
Балкански ислям


Изтегли рефератаБалкански ислям - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия