Екскурзоводство
-1-

СЪЩНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОСОБЕНОСТИ, РАЗНОВИДНОСТИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДА СВЪРЗАНИ С ОБЩИТЕ ЗА СТРАНАТА ПРАВИЛА

1. Същност:- екскурзоводство ката понятие, както и понятието екскурзия са нови понятия в речника на българския език. За първи път се използват в България в края на 19 и началото на 20 век., когато започва да се развива международния туризъм у нас. Масово до 50-те год. на 20 век, за да се определи дейността на екскурзовода се е използвало понятието ,, главатар” , като в този смисъл се е влагало единствено и само функцията (дейността) водачество. Когато в България започва да се чувства развитието на международния туризъм в разговорния език се появява още едно ново понятие ,,ГИД”. Гида освен да води туристите задълженията му се увеличават с това да показват обектите, забележителностите и да ориентира участниците в туристическото пътуване. Успоредно с това понятие ,,гид” в туристическия бранш все по-често започва да се употребява понятието ,,екскурзовод”. Създадено е от две думи: екскурзия и водя. Вече не се използват други понятия свързани с екскурзоводската професия и се прави разлика м-у понятието гид и екскурзовод. Разликата е че гида води и само показва (регистрира) обектите а екскурзовода има задължението и да разказва (да води екскурзоводска беседа). С развитието на туризма в нашата страна в туристическия речник са представени две дефиниции свързани с екскурзоводството, които характеризират неговата същност:

  • 1 определение: екскурзовода е представител на организатор на тур. пътуване, който придружава и обслужва участващите туристи, като провежда необходимите екскурзоводски беседи, грижи се за спазването на определена програма, за уреждането на формалности по маршрута, за оформянето на документите по време на пътуването, контролира качеството и количеството на


Други реферати:
Металургия на цветните метали Zn, Cu и Pb
Йод като химичен елемент
Информация за нишесте
Биоенергетика
Фотобиофизика


Изтегли рефератаФотобиофизика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия