Електрически вериги с вътрешна защита


Електрически вериги с вътрешна защита


В практиката релейно-контактната логика се прилага в системи за управление, където е необходимо да се проверят няколко състояния в процеса на управление преди да се пусне в действие някаква машина или процес. Добър пример за такова управление е управлението на горенето в химически пещи. За да се стартират горелките безопасно, системата за управление проверява състоянието на няколко превключвателя преди да стартира тези горелки. Такива превключватели (процесни информационни точки) могат да бъдат високо и ниско налягане на горивото, проверка въздушния поток на вентилаторите, позицията на регулатора за димоотвода, позицията на вратата на пещта и др. Всяко от тези процесни състояния се наричат "разрешаващи" и всички разрешаващи превключватели се свързват последователно така, че ако някой от тях отчете недопустимо състояние, веригата ще бъде отворена и процесът няма да се стартира:
Ако са изпълнени всички разрешаващи събития, СR1 ще се активира и ще светне зелената лампа. В реалните системи ще се активират много повече индикаторни лампи – обикновено управляващото реле или бобината на клапана за горивото ще бъдат свързани в тази електрическа верига за да се активират, когато всички разрешаващи контакти са в нормално състояние. Ако разрешаващите състояния не се осъществят, серийната верига ще се прекъсне, CR2 ще се деактивира и ще светне червената лампа.

Забележете, че контакта за високо ниво на налягане на горивото е нормално затворен. Това е така, защото искаме контакта да се отвори ако има превишаване на допустимото налягане. Тъй като нормалното състояние на всеки контакт за налягане е това, при което няма наличие на натиск върху него, а ние искаме да се отвори при изключително голямо налягане, трябва да изберем контакт, който е затворен в нормалното си състояние.

Друго практическо приложение на релейната логика е в системи за


Други реферати:
Йохан Фихте
Кантовата виртуалистка метафизика на познанието
Карл Маркс
Карл Маркс (1818 - 1883г.)
Карл Ясперс-доклад


Изтегли рефератаКарл Ясперс-доклад - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия