Електронен подпис

Първични документи. Реквизити.Основният носител на входящи данни в компютърните информационни системи са първичните документи. С влизането в сила на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП) от м.октомври 2001 година се дава възможност за използване на електронни документи. Когато първичните документи са съставени чрез технически средства (а на не хартиен носител), подписите се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на ЗЕДЕП.

Независимо какъв първичен документ се използва той има форма (разположение на реквизитите върху него) и съдържание (какви реквизити да бъдат включени в зависимост от предназначението на документа). Процесът на проектиране на документите преминава през два етапа. През първият се определя списъка от реквизити, които той трябва да съдържа, а през втория – се избира формата на документа, т.е.разполагането им върху формуляра. При разполагането на реквизитите върху формуляра трябва да се имат предвид следните правила:

  • Характеристика на реквизитите. В процеса на автоматизирана обработка на данни към даден реквизит се обръща програмата за извършване на определено действие. Реквизитите биват признаци - характеризират дадено събитие или явление по време, място,начин (Пр. дата, тримесечие, склад и др.) и основания - подлежат на конкретно измерване и регистриране (Пр. количество, цена, оценка от изпит и др.). Над реквизитите-признаци се извършват логически операции, а над реквизитите-основания – предимно аритметически, но когато трябва и логически операции.

  • Класификация на реквизитите по тяхната стабилност на: 1)постоянни – не се променят за дълъг период от време (наименование, период, БУЛСТАТ на фирма и др.); 2)условно-постоянни – нормативи, цени, разценки и др. и 3)променливи – количество, получени оценки на изпит и т.н.

  • Последователност на подреждане на реквизитите. Първо са постоянните, след това условно-постоянните и променливите (наричат се още количествено-стойностни).

За изпълнение на вторият етап от проектанската дейност трябва да се имат предвид следните форми на първичните документи:


Други реферати:
Васил Левски
Апокрифна литература
Невъзможна любов (Емилиян Станев-Крадецът на праскови)
Творчество на Елин Пелин
Българско възраждане


Изтегли рефератаБългарско възраждане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия