Електронни ефекти в молекулите на органичните съединения

Когато ефектът на спрягане е придружен с поява на частични електрични заряди при атомите, той бива положителен и отрицателен

А) Положителен мезомерен ефект (+М) имат атоми и атомни групи, които подават електронна плътност към останалата част от молекулата. Например: -ОН, -NH2, -Cl, -Br и др.

Б) Отрицателен мезомерен ефект имат атоми и атомни групи, които изтеглят към себе си електронна плътност от останалата част на молекулата. Например: -NO2, -SO3H, -COOH и др.

Мезомерният ефект се означва с извита стрелка. Когато тя е насочена към даден атом, това означава, че при него се появява частичен отрицателен заряд. Стрелките, насочени между два атома, означават промяна на порядъка на връзката между тях. За разлика от индукционния ефект, мезомерният ефект се разпространява на значително разстояние по спрегнатата система и не затихва бързо.


Други реферати:
Валутен пазар-обща характеристика
Историческо развитие на международните отношения
Конфликтни измерения на гръцко-турските отношения
Защита на информацията
Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и световната търговска организация


Изтегли рефератаОбщо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и световната търговска организация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия