Електронни таблици

ТЕМА 2

Формулите са изрази, които извършват изчисления върху стойностите от работния лист. Започват със знак “ = ” и могат да съдържат константи, адреси, аритметични операции (скоби), вградени функции. Вградените функции в Excell се наричат аргументи. Задават се в скоби след името на функцията и могат да бъдат константи, адреси и обалсти. Например: =SUM(А1:В9) в този пример аргументът на функцията SUM е (А1:В9) – адреса на клтката. При записване на формулата, в клетката виждаме резултата от нейното изпълнение. Ако променим стойностите на данните участващи във формулата, тя се преизчислява автоматично.

При изчисляване значението на формулите се спазва приоритета на операциите:

  • Степенуване – „ ^ “ – степенуването се извършва от дясно на ляво пр. = А1^B1^2

  • Умножение – „* “

  • Деление – „ / “

  • Събиране – „ + “

При въвеждането на формули е желателно да се избират с мишката или калвиатурата, ане да се пишат. Ако адреса е написан на кирилица тогава се получава съобщение за грешка #NAME?

Използване на опция AUTO SUM – за събиране на редове и колони, области по бърз начин

Редактиране на данни – меню Edit:

  • Операция за отмяна на последната команда – Undo

  • Отказ на отмяна – Redo

  • Повторение на действие – Repeat (F4)

По – късите данни се въвеждат отново, а по – дългите се променят в режим на редактиране с двойно щракане или F2. Редактирането става като обикновен текст.

Търсене на данни – Edit / Find

Отваря се прозорецът Find and Replace. Във Find What въвеждаме търсения обект и заменяме въведените данни с Edit / Replace. В Options могат да се зададат уточнени критерии за търсене.

Изтриване на данни или атрибути на клетката – Edit / Clear Contenst (Еквивалентно е на Delete)

Edit / Delete – изтрива клетката

Edit / Clear All – изтрива всичко

Edit / Contenst – изтрива съдържанието

Edit / Format – изтрива форматирането


Други реферати:
Изследване въздействието на филми с насилие върху агресията в поведението на деца от 5 до 7 годишна възраст
Winning and the Anxiety Of Separation
Анализ на организация
Метали и сплави
Социална адаптация и дезадаптация


Изтегли рефератаСоциална адаптация и дезадаптация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия