Електронни таблици

промяна съдържанието на Е4, напр. 25 и <L> E4

Run MacroStep Into

F8 за изпълнение по стъпки

Range("E4").Select – методът Select се извиква за обекта Range("E4"), т.е. областта Е4;

ActiveCell.FormulaR1C1 = "24 " – операторът присвоява нова стойност на обекта ActiveCell, т.е. активната клетка;

Range("E5").Select – избира се областта Е5.

 • Редактиране на макрос

Необходимо е текущата стойност да се намалява с 1%.

 1. редактиране на оператора за присвояване:

ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveCell.FormulaR1C1-1

 1. натискане стрелка надолу

Visual Basic добавя интервали около знака -.

 1. Run Sub

 2. изтриване на оператора Range("E5").Select

Стойността на Е4 се намалява с 1 и активната клетка е Е4.

 • Добавяне на клавишна комбинация за стартиране на макрос

 1. Run Macro

 2. избор на макроса Реклама;

 3. Options

 4. <L> Shortcut Key и натискане на SHIFT+R

 5. <L> E4 и натискане на CTRL+SHIFT+R

 • Създаване на макрос, копиращ област

Задача: В работния лист с име Invoice да се създаде макрос, който добавя нов ред. (Най-долният ред се копира в първия празен ред.)

 1. Record Macro

 2. <L> първа клетка в първия ред (B12), <END>, стрелка надолу и до първа клетка в последния ред;

 3. Relative References от лентата Stop Recording

 4. <L> на клетките от последния ред (B13:F13)

 5. Copy

 6. <L> на клетките от новия ред (B14:F14)

 7. Paste

 8. ESC


Други реферати:
Коляно мотовилков механизъм
Измервания
Инженерен анализ
Анализ на детайл
Инженерен анализ на „Лампа сигнална”


Изтегли рефератаИнженерен анализ на „Лампа сигнална” - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия