Електронни таблици

Работа с електронни таблици

  1. Създаване на електронна таблица

Създаване на нова работна книга

File Þ New Þ OK

Автоматично се създава работна книга с име Book1 и работен лист с име Sheet1.

Избор на клетки, области, редове и стълбове

Клетка

<L> клетката или бутона ;

Област от клетки

<L> върху първата клетка и <D> до последната;

Всички клетки от таблицата


<L> бутона Select All;

Цял ред

<L> номера на реда;

Цял стълб

<L> заглавието на стълба.

  1. Промяна ширината на стълб и височината на ред

<D> границата от дясната страна на стълба, докато стълбът промени размерите си до желаните.

<D> границата от долната страна на реда, докато редът промени размерите си до желаните.
или Format  Column | Row

  1. Въвеждане и редактиране на данни

Въвеждане на числа, текст, дата или време


Други реферати:
Междусловна фонетика на съвременния български книжовен език
Aspects of connected speech
Musicals
Музика и текст
Епохата на романтизма в началото на 19в. Хектор Берлиоз–френски музикален романтик


Изтегли рефератаЕпохата на романтизма в началото на 19в. Хектор Берлиоз–френски музикален романтик - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия