Електронни таблици

Въвеждане на формула

1) <L> клетката;

2) въвежда се знака за равенство (=) или се избира бутона Function Wizard;

3) Въвежда се формулата или се избира от диалоговия прозорец на Function Wizard.

4) <ENTER>

  • Въвеждане на формула в област

1) избор на областта;

2) въвеждане на формулата;

3) <CTRL>+<ENTER>

или

1) избор на клетката, съдържаща формулата;

2) <D> на манипулатора за запълване в желаната област.

  • Запазване на работната книга

1) Save;

2) в диалоговия прозорец се избират логическото устройство и директорията за съхранение на файла, въвежда се името на работната книга (Electrical.xls);

3) Save

  • Промяна името на работния лист

1) Format  Sheet  Rename

2) смяна на името на работния лист (Stock control).

  1. Редактиране на работен лист

  • Добавяне на редове

1) избор на ред/редове, над които ще се добави ред/редове;

2) Insert  Row

  • Добавяне на стълбове

1) избор на стълб/стълбове, наляво от които ще се добави стълб/стълбове;

2) Insert  Columns

  • Изчистване на съдържание, формати или коментари от клетките

1) избор на клетки | редове | колони за изчистване;

2) Edit  Clear  All | Contents | Formats | Comments

  • Изтриване на клетки | редове | стълбове

1) избор на клетки | редове | колони за изтриване;

2) Edit  Delete All | Contents | Formats | Comments


Други реферати:
Контролът в управленческата дейност
Валентност и химични формули (за държавна практика по химия)
Диагностиката като фактор за формиране на нравствената култура на учениците
Децата в медиите. Права на децата и тяхната защита
Интерпретация на правата на детето според конвенцията на ООН


Изтегли рефератаИнтерпретация на правата на детето според конвенцията на ООН - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия