Електронни таблици


ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИПредназначение, елементи,характеристики.

Предназначение

Служат за въвеждане, обработка и анализ на различни видове данни и информация.

Характеристики

 • Създава таблици групирани в папки и управлява работата с всяка от тях.

 • Проектирате вида им,въвеждате данни и ги редактирате

 • Обработва и анализира представената в таблиците информация чрез формули и диаграми.

 • Форматира текст и данни като оформя съдържанието на таблицата.


Елементи

 • Работна папка
  Съдържа поне 3 необятни таблици като числото им може да се променя и дефинира по избор предварително. Преминава се и се работи с всички едновременно

 • Работна таблица
  Тази която е активна в момента и избрана от Разделителната лента с имената на всички таблици Работната област на екрана е разделена на РЕДОВЕ и КОЛОНИ. Всеки ред е означен с число ,а колоната с буква. Има 16 хиляди реда и 256 колони като екрана показва малка част от таблицата и има още 25 хиляди такива екрана.Всеки екран има рамка.

 • Клетка
  Отделение, образувано от пресичане на ред и колона.Означава се с буквата на колоната и числото на реда А10, b2 и т.н и се нарича адрес на клетката даващ местоположението на клетката спрямо началната точка на таблицата. Там се въвеждат данни (текст,числа,формули)Във всяка клетка се въвежда само 1 вид данна (или само текст или число,формула).

 • Формула
  Зависимост между 2 или повече клетки. Две или повече клетки образуват БЛОК наречен ЗОНА.Тя се определя от 1 и последната клетка на ред,колона или правоъгълна област(зона).Удобни са за операции над групи от клетки едновременно. Текущата активна клетка е оградена с Рамка показалец,ограждаща с тъмен цвят клетката.


Други реферати:
Политики на ЕС
Политическа система на ЕС
Българското в разказа Дядо Йоцо гледа
Впечатленията на Алеко от американската действителност
Възхвала на родното слово


Изтегли рефератаВъзхвала на родното слово - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия