Електронни телефонни апарати

Схемата за ограничаване и защита съдържа диоден мост, изграден от D1, D2, D3 и D4, варистори VDR1 и VDR2, ценеров диод D5 и кондензатор С12. Диодният мост има за задача да осигури захранване на елементите на апарата независимо от полярността на подаденото по линията напрежение. Диодите D1, D2, D3 и D4 трябва да имат високо обратно пробивно напрежение, защото при импулсното номеронабиране вследствие на индуктивностите, включени на другия край на абонатната линия, се получават свръхнапрежения. Варисторът VDR2 130 V, включен между „а" и „b" проводници, предпазва апарата от опасни напрежения. Той сработва в интервала от 8 до 20 s след получаване на високото напрежение. Варисторът VDR1 60 V предпазва разговорната схема след вдигане на микротелефонната гарнитура от опасни напрежения. Ценеровият диод D5 осигурява необходимото стабилизирано захранващо напрежение 9,1 V. С12 е филтриращ кондензатор.

Разговорната схема с управление на захранването U2 е изпълнена с интегрална схема ТЕА1067 (фиг. 5). Тя изпълнява функциите на линеен интерфейс, управлява захранващите напрежения, усилва приеманите и предаваните сигнали, извършва

Фиг. 4. Структурна схема на сигнално устройство U1 (LS1240A)

автоматично регулиране на усилването, блокира микрофонния предусилвател при честотно номеронабиране, осъществява превключване между номеронабиране и разговор, намалява местния ефект. Интегралната схема ТЕА1067 получава захранващо напрежение от телефонната централа. Положителният полюс на захранващия източник (фиг. 3) е свързан към извод 1 (LN) на ТЕА1067, а отрицателният полюc - към извод 10 (VЕЕ). Интегралната схема формира собствено

Фиг. 5. Структурна схема на разговорно устройство U2 (ТЕА1067)


Други реферати:
Психоаналитичната гледна точка за депресивните състояния
Социално-психологически взаимодействия и взаимоотношения в корабния екипаж
Психологическите възгледи на Сергей Рубинщейн
Психоаналитични теории за отношенията между етносите
Психоаналитичната терапия в теоретичната рамка на Зигмунд Фройд


Изтегли рефератаПсихоаналитичната терапия в теоретичната рамка на Зигмунд Фройд - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия