Електронни телефонни апарати

захранващо напрежение. Положителният полюс на това напрежение се подава на извод 15 (VСС), а отрицателният - на 10 (VЕЕ). Между тях е свързан изглаждащ кондензатор С4. Към изводи 16 (REG) н 10 (VЕЕ) е свързан развързващ кондензатор С9. Резисторът R12 (20 ), който е включен между изводи 18 (SLPE) и 10 (VЕЕ), определя усилването на тоналните сигнали и усилването на микрофона, намалява местния ефект и влияе на големината на постоянния ток при понижено напрежение на линията. Микрофонът е свързан към изводи 8 (MIC+) и 7 (MIC-) на интегралната схема. Той е електронен и има вграден предусилвател на полевия транзистор. Коефициентът на усилване на микрофонния усилвател се определя от резистора R17, който е включен между изводи 2 (GASГ) и З (GAS2). Кондензатор С13, свързан между изводи 2 (GAS1) и 18 (SLPE), е за устойчива работа на микрофонния усилвател. Приемният усилвател има вход IR (изводи 11), неинвертиран изход QR + (извод 5) и инвертиран изход QR- (извод 4). Усилването е пропорционално на големината на съпротивлението на резистор R18, включен между изводи 6 (GAR) 5 (QR+). Външните кондензатори CI6 н С21 са необходими за устойчива работа на схемата. Високо ниво на вход MUTE активира вход.DТМF и изключва микрофонния вход на приемния усилвател. Ниско ниво на вход МUTE предизвиква противоположно действие. Загубите по линията се компенсират с помощта на резистор R8, който е включен между извод 17 (AGC) (вход на схема АРУ) и извод 10 (VЕЕ). Тази автоматична регулировка изменя усилването на микрофонния и на приемния усилвател в съответствие с големината на постоянния ток по линията. Обхватът на регулиране e около 6 dB. През време на безтоковите части на импулсите захранването се осигурява от заряда на изглаждащия кондензатор С4. Подаването на високо ниво на вход PD през време на прекъсването (без токовата част) намалява тока на потребление в интегралната схема от около 1 mA на около 55 A. Високото ниво на вход РD също изключва кондензатора С9, включен към извод REG и по този начин се задейства навреме стабилизаторът на напрежение и интегралната схема не изкривява формата на импулсите.

Електронният номеронабирател U3 е изпълнен с интегрална схема PCD3310AP (фиг. 6). Схемата е конструирана за употреба в съвременните телефонни апарати и се нуждае от малко външни елементи. PCD3310AP предоставя следните възможности: импулсно и честотно номеронабиране; запаметяване на 23 цифров номер за повторно набиране; въвеждане на пауза; електронен бележник; звуково потвърждение за задействан бутон при честотно номеронабиране и др. Положителният полюс на захранващото напрежение се свързва към извод 19 (VDD), а отрицателният - към извод 4 (VSS). 1 и 20 (OSCI и OSCO) са изводи за кварцов резонатор с честота 3,579 MHz. Извод 18 (СЕ) е вход, чрез който схемата се информира дали телефонният апарат е затворен или е отворен. При затворен телефонен апарат на извод СЕ се подава ниско ниво, за да се забранят входовете от бутонния блок и се намали консумацията. В този случай тактовият генератор не работи. Всички регистри и логики


Други реферати:
Социална педагогика
Социална политика за инвалидите
Социалната педагогика като наука
Социалния педагог в специализираните институции за деца
Социално Осигуряване


Изтегли рефератаСоциално Осигуряване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия