Електронни телефонни апарати

цифроаналоговите преобразуватели и суматор. След филтриране те постъпват на изход TONE.

Електронният импулсен ключ е изпълнен с транзисторите Ql, Q2, Q3, Q4 и Q5. Ролята на импулсен контакт се изпълнява от полевия транзистор Q2 (DMOS-FET BST74A). Той е високоволтов транзистор, тъй като работи директно с абонатната линия. Биполярният транзистор Q3 осъществява защита по ток на полевия транзистор в прехода дрейн-сорс. Чрез спада върху резистора R24, включен между емитера и базата на Q3, се задава прагът на сработването му. След вдигане на микротелефонната гарнитура ниският потенциал на изход DP/FL на схема U3 (вж. фиг. 7) запушва транзистор Q1, той запушва транзистор Q4, който отпушва транзистор Q5, а той отпушва полевия транзистор Q2. При номеронабиране периодично получаваният висок потенциал на изход DP/FL на схема U3 отпушва импулсно транзистор Q1 и съответно транзистор Q4, а той запушва транзистор Q5.

Фиг. 7. Времедиаграма на работата на електронния номеронабирател U3 при импулсно номеронабиране

Последният прекъсва положителния потенциал, който управлява транзистор Q2, така че той се запушва и по линията се изпращат безтоковите импулси.

Бутонният блок се състои от печатна платка, на която за всеки бутон с оформена метализирана площадка, разделена на две части от диелектрик. Бутонът, който съответства на дадена цифра или знак, при задействане свързва накъсо двете метализирани площадки с помощта на токопровеждаща гума. Поради еластичността на гумата след отпускане на бутона токопровеждащата част се връща на своето място и контактът между двете легализирани площадки се прекъсна. Контактните площадки са свързани към интегралната схема U3 по координатна схема 3x4 посредством лентов кабел, завършващ на куплунг.

Принцип на действие. Действието на телефонния апарат SP 100 е следното (фиг. 3). В спокойно състояние (контактите на апаратния комутатор S1.1 и S1.2 са съответно в положение 5 и 2) към абонатната линия са свързани сигналното устройство U1 и веригата за захранване на паметта на електронния номеронабирател U3. Кондензатор С30 се поддържа в заредено състояние през резистор R34 (9,1 M). След вдигане па микротелефонната гарнитура контактите на апаратния комутатор се превключват и се подава захранване на разговорната схема U2. От изводи VCC и VEE на ТЕА1067 се захранва интегралната схема PCD3310AR На извод СЕ се подава високо ниво и тактовият генератор започва да работи. Транзистор Q2 се отпушва от положителния потенциал, който получава от VCC на TЕA1067 през транзистор Q5 и се осъществява верига за заемане съоръженията на централата:

проводник „а" на абонатната линия, пункт „2" на куплунг К2, диод D2 (при положение, че по проводник „а" е включен полюсът на батерията на централата) пунктове 6 и 4 на контакт S1.1 па апаратния комутатор, извод LN на ТЕА1067, извод


Други реферати:
Ориентиране в пространството и времето у децата в детската градина
Организация, дейност и проблеми във възпитателните училища-интернати (ВУИ)
Основни подходи в съвременната наука за управлението
От какви законодателни промени се нуждае българското образование
Отражение и пречупване на светлината (разработка по методика на обучението по физика)


Изтегли рефератаОтражение и пречупване на светлината (разработка по методика на обучението по физика) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия