Електронни устройства

С развитието на технологиите, размерите на електронните устройства постоянно намаляват, а възможностите им растат. В това няма нищо лошо, но за съжаление, все по-малкият размер прави техниката много по-чуствителна на вредни влияния. Те биват електромагнитни полета, статчино електричество, радио смущения и др. , като може би най-опасното от тях е токовият удар. При постъпване на по-високо напрежение в дадено електронно устройство, дори за съвсем кратък период от време, резултатът може да е фатален.

За да можете да се предпазите от подобни нежелани събития, които може да настъпят съвсем неочаквано и да ви "бръкнат дълбоко в джоба", е желателно да спазвате няколко прости правила и да се снабдите с необходимите защитни устройства. Например, когато отваряте компютър за да смените някой компонент, е абсолючно задължително да се заземите, защото в противен случай рискувате статичното електричество натрупано във вашето тяло да изгори някой от компонентите.
Освен токовият удар, трябва да знаете, че всяко едно колебание в напрежението на електрическата мрежа може да доведе до проблем. Най-честият проблем, който за съжаление е доста вреден за компютрите, е внезапен спад в напрежението за кратък период от време или въобще спиране на тока. При това положение, ако не разполагате с UPS устройство ще загубите всичката информация, която не сте запазили на твърдия диск. Освен обикновения токов удар, който представлява слабо покачване на напрежението за кратък период от време, съществува и пренапрежение, при което волтажът се увеличава многократно. То е много по-опасно за електрониката и обикновенно води до сигурни повреди, освен ако не разполагате със защитни устройства.
Пренапрежението обикновенно е предизвикано от паднала наблизо мълния или от близки кабели, по които тече ток, натрупване на статично електричество и т.н. Най-застрашени са кабелите минаващи през открити външни пространства, като например мрежовия кабел, свързващ потребителите на една локална мрежа в един или няколко близки блока. Същият риск съществува и за телевизионната антена на балкона, кабелът на кабелните телевизии и др. За да защитите вашият компютър, мрежова карта, hub/switch, дори телевизор, видео, телефон или застрашено друго устройство, е препоръчително да използвате така наречените предпазители от токови удари. Препоръката ни е да се насочите към устройствата от серията ProtectNet на фирмата APC, заради много добрата надеждност и сигурност, която осигуряват техните решения за защита. Ако ви предложат много евтино защитно устройство без марка, от порядъка на 10 лева например, по-добре не го купувайте, защото има шанс то или да не сработи въобще или да използва само едностепенна защита и да не предпази техниката ви. По-добре е да платите малко повече пари, но да сте сигурни в качеството на защитата, като по този начин ще си спестите евентуалните бъдещи разходи за възстановяване на изгорялата електроника.
Много важно, е когато времето се развали и навън се появят гръмотевици да изключите компютъра, телевизора и другите рискови устройства. Това е необходимо дори да използвате устройство за защита от токов удар, защото то няма да ви спаси ако гръмотевицата удари директно мрежовия кабел или антената на телевизора. Все пак вероятността да се случи точно това е малка, но не трябва да забравяте, че тя съществува.


Други реферати:
Сравнителен анализ на органите на управление на държавния служител в България и Европа
Устойчиви тенденции в развитието на община Раднево
Нормативна основа на публичната администрация
Модел за устойчиво развитие на община Пловдив
Използването на инструмента за трансформация Електронно правителство


Изтегли рефератаИзползването на инструмента за трансформация Електронно правителство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия