Елиптични и неправилни галактики

Eлиптични и неправилни галактики

 Звездните групи са обединени в образувания, наречени галактики. Те са толкова големи, че на светлинния лъч са му нужни хиляди години, за да ги прекоси. Планетата Земя се намира в галактиката, наречена Млечен път. Нейният диаметър е около 100 000 светлинни години. Разстоянието между различните галактики са много по-големи. Галактика, която не може да бъде отнесена към спиралните и елиптичните галактики, се нарича неправилна. Всяка от тези галактики е уникална със своята външност и никоя не изглежда подобна на другите. Тези галактики са едни от най-малките и са изпълнени с газ и прах. Наличието на много газ и прах означава, че в тях има силно звездообразуване, което ги прави много ярки. Около 20% от всички галактики са неправилни. Неправилните галактики (означават се с Irr) се формират от газови облаци, в които има въртящ момент, но няма централно сгъстяване на веществото. Те не показват някакви закономерности в строежа и формата си, съдържат големи количества междузвезден газ и прах, а голямата част от звездното им население е младо. Такива са галактиките Големия Магеланов облак и Малкия Магеланов облак, видими от южното полукълбо на Земята и забелязани и описани от Антонио Пигафета, летописеца на Магелан по време на околосветско плаване.
Съществуват два типа неправилни галактики:

  • Irr I - сходни са със спиралните галактики, понеже имат много газ и млади звезди, но нямат спирални ръкави.

  • Irr II – тези галактики са разкривени и изглеждат доста странно. Тяхната форма е причина астрономите да вярват, че този тип галактики може би са се сблъсквали с други галактики в миналото.

Хората, живеещи на юг от екватора, имат възможността да видят две неправилни галактики в небето. Това са нашите съседни галактики – Големият Магеланов облак и Малкият Магеланов облак. Те са близко разположени до Млечния път и това позволява да бъдат наблюдавани и с просто око.

От газовите облаци, в които липсва въртеливо движение, се оформят елиптични галактики. Тези галактики се означават с буквата E и се разделят на няколко подгрупи според тяхната сплеснатост. Това са най-простите по структура галактики. Звездите в тях намаляват по брой от центъра към периферията. Това са стари галактики, защото в тях практически няма междузвездна материя за образуване на нови звезди. Представител на елиптичните галактики е гигантската М87 в съзвездието Дева. Видовете елиптични галактики зависят от степента си на сплеснатост и се класифицирали в зависимост от отношението на голямата полуос на елипсата към малката. Те варират от Е0 до Е7, като на Е0 отговаря сферичната форма на галактиката, а на Е7 — най-силно сплеснатата. Формулата за коефициента след Е, която се изчислява на база данните от астрофотографските плаки, е k=10(1-b/a), където a е голямата, а b — малката полуос на елипсата на галактиката. В огромен процент от елиптичните галактики няма нито междузвезден прах, нито ярки звезди от спектрални класове 0 или В. В ядрата на много от тях, обаче, има вероятност да се намира силно разреден газ. В повечето от близките елиптичните галактики преобладава старо звездно население, като звезди червени гиганти и бели джуджета, което придава червен оттенък на немалко галактики. Елиптичната галактика демонстрира симетрично разположение на звездите в сферична или овална форма.


Други реферати:
Организацията и управлението на КИН в България. Законодателна и институционална рамка
Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия
Полистирол
Фенолът.Опазване и замърсяване на околната среда
ЯВЛЕНИЕТО (МУЗЕЙ) И КОНЦЕПТУАЛНО-СТРУКТУРНИЯ МОДЕЛ НА МУЗЕЙНАТА ДЕЙНОСТ КАТО КОМУНИКАТИВНА СИСТЕМА


Изтегли рефератаЯВЛЕНИЕТО (МУЗЕЙ) И КОНЦЕПТУАЛНО-СТРУКТУРНИЯ МОДЕЛ НА МУЗЕЙНАТА ДЕЙНОСТ КАТО КОМУНИКАТИВНА СИСТЕМА - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия