Емоции и воля

16. въпрос: Емоции и воля.


I. Емоции

Емоции – компонент на безусловно рефлексен акт, възниква между реализирането на потребността и действието на нейното удоволетворение.

Реакция на човек и животните на вътрешните и външните и вътрешните дразнители имащи ярко изявена субективна окраска.

Емоциите характеризират вегетативните функции на организма – изменение на кръвното налягане, свиване и разширяване на съдовете и др.

В психичната литература няма единство при употреба на понятията чувства и емоции. Някои автори разглеждат само емоции, други само чувства, трети разглеждат този въпрос под наслов”емоции и чувства”.

Г. Пирьов и А. Петков използват термина емоционално състояние за означаване на емоциите и чувствата, като внасят разграничения между тях.

Емоции Чувства

Характерни за животните и човека

Характерни само за човека

Свързана с безусловна, рефлекторна, инстинктивна дейност с изменение на вътре в организма.

Свързана с условна рефлекторна дейност т.е. на ВНД с изменение на вътрешната среда с външни въздействия и емоционален опит на човека.

Главна роля се играят от подкорието с насока към големите полукълба.

Главна роля се пада на кората на големите полукълба. Възбудата протича от кората към подкорието, а от там към периферните клетки.

Свързани с биологичните нужди на организма – със задоволяване на първичните потребности от храна, вода и пр.

Функции за социален живот на човек, за приспособяването му към социалната среда.Други реферати:
Основна цел на педагогиката като наука
Физическа дееспособност
Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания
Педагогическо взаимнодействие в подготвителна група(клас)
Форми за организиране на обучението


Изтегли рефератаФорми за организиране на обучението - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия